1.Tổng quan:

Công ty Điện lực Bình Phước là doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Tên tiếng Việt: Công ty Điện lực Bình Phước.

- Tên tiếng Anh: BINH PHUOC POWER COMPANY.

- Tên viết tắt: PC BINHPHUOC

- Địa chỉ: 905 Quốc lộ 14 – Phường Tiến Thành – Thành phố Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: (0271) 3999200- 19001006/19009000 Fax:(0271) 3879 198.

- email: pcbinhphuoc@evnspc.vn

- website: https://pcbinhphuoc.evnspc.vn

2.Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Điện Lực Bình Phước

Công Ty Điện Lực Bình Phước tiền thân là Điện Lực Bình Phước là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.

-Được thành lập theo quyết định số 256 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14 tháng 3 năm 1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.Công Ty Điện lực Bình Phước chính thức đi vào hoạt động từ ngày hoạt động: ngày 01 tháng 4 năm 1997.

-Công ty Điện lực Bình Phước là đơn vị giữ vai trò chủ chốt trong việc cung cấp điện năng phục vụ phát triển chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân Tỉnh Bình Phước.

-Qua quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay Công ty Điện lực Bình Phước tổng số CNVC của đơn vị là 921 người (tính đến 30/09/2019), trong đó lao động nữ là 149 người, Thạc sỹ: 16, trình độ đại học 379 người, Cao đẳng 53 người, trung cấp 173 người, sơ cấp 51 người và 245 CNVC là công nhân kỹ thuật điện, nhân viên phục vụ khác là 03 người.

-Bộ máy tổ chức của Điện lực Bình Phước (đến ngày 30/09/2019):

+ Có 12 Phòng nghiệp vụ, 2 đội,  11 Điện Lực, 01 XNDV.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Bình Phước luôn nêu cao tinh thần hăng hái, đức hy sinh của cán bộ công nhân Ngành điện, trên dưới một lòng quyết tâm đưa nguồn điện sáng về trên quê hương góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-Tháng 2 năm 2004, Công ty Điện lực Bình Phước được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng II và đến năm 2010 Công ty Điện lực Bình Phước vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng I. Đó là sự động viên và khích lệ tinh thần lớn lao để toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Bình Phước phấn đấu hơn nữa.

Chính sách chất lượng của Công ty:  Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Rất mong được sự hỗ trợ , hợp tác từ phía khách hàng .

Sự góp ý chân thành của khách hàng rất quý báu đối với chúng tôi.