Trang chủ Tin Công ty Điện Lực Bình Phước
 

Đại hội Chi bộ Điện lực Bình Long khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 18/3/2020, Chi bộ Điện lực Bình Long đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 17/17 Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ đã về dự. Đồng chí Tạ Thu Thủy – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bình Long đến dự chỉ đạo Đại hội.

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị - sản xuất kinh doanh, Chi bộ Điện lực luôn vượt chỉ tiêu giao. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ Điện lực Bình Long kết nạp mới 7 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra là 3 đảng viên. Đảng viên tham gia học Nghị quyết đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2015 tỷ lệ hộ dân sử dụng điện là 99,15% thì đến năm 2019 tỷ lệ này là 99, 663%. Cùng với các cấp chính quyền thị xã Bình Long, Điện Lực Bình Long tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội. Hàng năm đơn vị được xếp loại xuất sắc trong phong trào thi đua do Công ty Điện lực Bình Phước phát động.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới với ba đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long khóa XII với 4 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Công Trường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Chi bộ Điện lực đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đồng chí Tạ Thu Thủy – Phó Bí thư Thường Trực Thị ủy đề nghị Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Điện lực tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, tích cực, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn đề hoàn thành các nhiệm vụ  chính trị - sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ và ngành điện lực đã đề ra, trong đó đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm: Ngay sau Đại hội, chi ủy phải thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chương trình, hành động đã được thông qua Đại hội biểu quyết để thực hiện. Từng cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tác phong làm việc. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, trong đó tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đạt và vượt chỉ tiêu được giao./.

In      Trở về Ngọc Diệp
 
Các Tin Công ty Điện Lực Bình Phước đã đưa
   Đoàn viên thanh niên Điện lực Đồng Xoài thực hiện công tác phát quang hành lang lưới điện (15:44 - 19/03/2020)
   PHÒNG AN TOÀN VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM, KIẾM CỨU NẠN (10:37 - 18/03/2020)
   CHI BỘ AN TOÀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2022 (15:16 - 17/03/2020)
   CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN (15:43 - 16/03/2020)
   TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (15:28 - 16/03/2020)
   Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 của nữ công Điện lực Hớn Quản (15:20 - 11/03/2020)
   HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN PHỤC VỤ NHÂN DÂN TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC (15:13 - 09/03/2020)
   KHỐI THI ĐUA SỐ 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (11:17 - 09/03/2020)
   ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2020-2022 (11:14 - 09/03/2020)
   Chi bộ Đội Hotline lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 (11:04 - 09/03/2020)
   ĐẠI HỘI CHI BỘ KỸ THUẬT NHIỆM KỲ IV 2020-2022) (11:01 - 09/03/2020)
   Đại hội chi bộ CNTT lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022 (09:24 - 05/03/2020)
   Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước tham gia chăm sóc vườn hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước. (08:48 - 03/03/2020)
   ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2020 (14:50 - 02/03/2020)
   Đại hội Chi bộ Kế hoạch Vật tư nhiệm kỳ IV (2020-2022) (07:55 - 02/03/2020)

Đầu trang