Tin tức & hoạt động

Tin tức tuyển dụng

Tin mới new

(21:13 - 18/11/2022)

THÔNG BÁO Về việc kết quả chấm điểm bài thi tuyển dụng lao động năm 2022 (phần thi viết và thực hành)

Căn cứ kết quả chấm điểm bài thi viết và thực hành (Vòng 1) tuyển dụng...

(10:15 - 21/10/2022)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2022

Căn cứ nhu cầu đáp ứng công việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện...

(10:36 - 07/10/2021)

THÔNG BÁO Về việc kết quả thi Vòng 1 tuyển dụng lao động năm 2021

Thực hiện Thông báo số 2974/TB-PCBP ngày 17/09/2021 của Công ty Điện lực...

(11:27 - 17/09/2021)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động năm 2021

Căn cứ nhu cầu công việc của Công ty Điện lực Bình Phước năm 2021 và những năm tiếp theo, Công ty...

(09:24 - 30/12/2020)

THÔNG BÁO kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 4080/TB-PCBP ngày 22/12/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển...

(19:13 - 22/12/2020)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Phước và những năm tiếp...

(15:15 - 03/08/2020)

THÔNG BÁO Về việc thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1899/TB-PCBP ngày 01/7/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng...

(15:07 - 22/12/2017)

THÔNG BÁO "tổ chức thi tuyển dụng lao động đối với Kỹ sư Hệ thống điện"