Tin mới new

(09:11 - 07/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ AN SINH XÃ HỘI

Trải qua quá trình 25 năm từ khi thành lập và phát triển đến...

(09:08 - 07/03/2022)

Công ty điện lực Bình Phước với hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội

Trải qua quá trình 25 năm từ khi thành lập và phát triển đến...

(08:56 - 07/03/2022)

Thanh niên Điện lực Hớn Quản với phong trào lao động SXKD năm 2022

Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26.03.1930...

(08:54 - 07/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Sáng ngày 28/02/2022, tại Phòng họp 3, Công ty Điện lực Bình...

(08:17 - 25/02/2022)

THỰC HIỆN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÌNH TRẠNG VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA 110/22kV THEO CBM

Trong hệ thống điện, lưới điện 110kV có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết...

(08:14 - 25/02/2022)

NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN QUA HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm bảo vệ con người...

(07:42 - 18/02/2022)

ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH: TRẠM 110KV BECAMEX VÀ NHÁNH RẼ ĐẤU NỐI TRẠM 110KV BECAMEX

 Công Điện lực Bình Phước đã tổ chức đóng điện đưa vào sử...

(07:36 - 18/02/2022)

Khối văn phòng Công ty tổ chức giao lưu đá banh đầu năm mới

Chiều ngày 15/02/2022, tại sân bóng đá Khối Văn phòng Công...