Tin mới new

(00:00 - 23/06/2011)

Những điểm mới của Thông tư về thuế GTGT đối với hoạt động SXKD điện

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 47/2011/TT-BTC ngày 7/4/2011 hướng dẫn một số nội dung về...

(00:00 - 17/06/2011)

EVNPSC: Tiết kiệm điện năm 2011 cần triển khai quyết liệt hơn

Năm 2011, công tác tiết kiệm điện có nhiều cơ hội, thuận lợi, đó là:

(00:00 - 14/06/2011)

Dự kiến miễn thuế hàng hóa nhập khẩu các dự án điện do Chính phủ phê duyệt

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đồng bộ và không tách rời với các máy móc, thiết bị chính để tạo tài...

(00:00 - 13/06/2011)

Quỹ bình ổn giá điện: Cần được giám sát chặt chẽ, công khai

Việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện dựa trên cơ sở nào, Quỹ bình ổn giá điện hoạt động ra sao,...

(00:00 - 11/06/2011)

Hội nghị Quốc tế về Điện năng Việt Nam lần II (22-23/6/2011): Hoạch định tương lai ngành điện

Qua hơn 20 năm Đổi mới, Điện năng Việt Nam luôn là một ngành phát triển nóng để đáp ứng nhu cầu...

(00:00 - 09/06/2011)

EVN kinh doanh 4 ngành, nghề chính

Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Thủ tướng Chính phủ...

(00:00 - 07/06/2011)

Thí điểm bán điện trả trước

Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM, từ tháng 6 đơn vị này bắt đầu triển khai lắp đặt điện kế điện tử...

(00:00 - 07/06/2011)

Vẫn có thể tiết kiệm được rất nhiều điện

Để tăng trưởng kinh tế một, thì tăng trưởng điện ở Việt Nam phải tốn 2 đến 2,5 lần, trong khi các...