Tin mới new

(00:00 - 02/03/2011)

Nỗi lo thiếu điện đang hiện hữu

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc thời gian các hồ thuỷ điện phía Bắc xả nước đợt 2 phục vụ gieo cấy...