Tin mới new

(00:00 - 15/03/2013)

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động đợt I năm 2013

Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013 của đơn vị và những năm tiếp theo, nay Công...

(00:00 - 20/07/2011)

Thông báo tuyển dụng đợt I năm 2011

Căn cứ kế hoạch sử dụng lao động và nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011 của đơn vị, nay...