Tin mới new

(00:00 - 14/04/2015)

Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015

Ngày 12-03-2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2256/QĐ-BCT Ban hành giá bán lẻ điện mới cho...

(00:00 - 13/08/2013)

Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013

Ngày 31-7, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng...

(00:00 - 21/12/2012)

Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12

Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12

(00:00 - 21/12/2012)

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và...

(00:00 - 01/07/2012)

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và...