Tin mới new

(15:25 - 06/07/2022)

Hội nghị tuyên truyền điện năm 2022

Nằm trong chương trình kế hoạch tuyên truyền sử dụng điện, an toàn, tiết kiệm...

(15:24 - 06/07/2022)

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ĐIỆN LỰC HỚN QUẢN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THAY ĐIỆN KẾ ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Nhằm kịp thời thay điện kế cho khách hàng theo quy định, sớm hoàn thành...

(15:23 - 06/07/2022)

Công ty Điện lực Bình Phước nhận Bằng khen của Bộ Công an trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

(15:22 - 06/07/2022)

CHI ĐOÀN KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO VỚI CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC ĐỒNG PHÚ

(15:21 - 06/07/2022)

Bản tin Tập huấn công tác ISO

(15:44 - 05/07/2022)

Điện lực Bù Đăng hoàn thành công tác sữa chữa lưới điện trước đầu mùa mưa 2022

Điện lực Bù Đăng trực thuộc Công ty Điện lực Bình Phước là một huyện...

(15:53 - 04/07/2022)

Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức hội thi Thợ giỏi năm 2022

Sáng ngày 15/6/2022 Công ty Điện lực Bình Phước tiến hành tổ chức...

(15:42 - 04/07/2022)

Công ty Điện lực Bình Phước nhận Bằng khen của Bộ Công an trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021