Tin mới new

(07:57 - 11/03/2022)

NỮ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC BÌNH LONG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2022

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn...

(07:55 - 11/03/2022)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 28/02/2022, tại phòng Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Phước, Chi bộ...

(09:42 - 10/03/2022)

Thực hiện công tác phát quang và thống kê chi trả hỗ trợ chặt hạ cây cao su đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 110kV

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đội QLVHLĐ Cao thế là đảm bảo lưới điện 110kV...

(09:53 - 08/03/2022)

Nữ công Công ty Điện lực Bình Phước hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài” năm 2022

Hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài” từ ngày 03-08/3/2022 trong cả nước...

(09:20 - 07/03/2022)

ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển, con người...

(09:17 - 07/03/2022)

Gặp gỡ với Đài phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Phước đã tổ chức gặp gỡ đầu năm giữa lành...

(09:12 - 07/03/2022)

Điện lực Chơn Thành ra quân thay hệ thống đo đếm định kỳ năm 2022

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kimh tế kỹ thuật năm 2022,...

(09:11 - 07/03/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ AN SINH XÃ HỘI

Trải qua quá trình 25 năm từ khi thành lập và phát triển đến...