Tin tức & hoạt động

Tin tức tuyển dụng

Đăng bởi PCBP | 15:15 | 03/08/2020

THÔNG BÁO Về việc thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1899/TB-PCBP ngày 01/7/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng lao động năm 2020.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến các ứng viên dự tuyển về thời gian tổ chức thi tuyển dụng và một số nội dung liên quan như sau:

  1. Phần thi viết:

- Thời gian: 08h00 ngày 05/8/2020.

- Đối tượng, nội dung thi:

+ Đối với Kỹ sư Điện: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ (tiếng Anh chuyên ngành).

+ Đối với Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Trung cấp Kế toán, Công nhân Kỹ thuật điện: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Điện lực Bình Phước.

2. Phần thi thực hành:

- Thời gian: 13h30 ngày 05/8/2020.

  - Đối tượng, nội dung thi:

+ Đối với Kỹ sư Điện: Tin học văn phòng và AutoCAD.

+ Đối với Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Trung cấp Kế toán: Tin học văn phòng.

+ Đối với Lái xe con: Kỹ năng lái xe.

- Địa điểm: Phòng Kỹ thuật, Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin, Văn phòng - Công ty Điện lực Bình Phước.

3. Phần thi vấn đáp và sát hạch Quy trình kỹ thuật an toàn điện: Công ty sẽ thông báo đến ứng viên dự tuyển sau khi có kết quả của phần thi viết và thực hành.

Lưu ý:

  • Các ứng viên dự tuyển đi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng thi.
  • Khi đi thi, các ứng viên dự tuyển phải đem theo giấy tờ tùy thân còn rõ ảnh (CMND/ thẻ căn cước/ hộ chiếu).

Đề nghị các ứng viên đăng ký tham dự kỳ thi tuyển dụng có mặt theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.


TIN LIÊN QUAN

(10:36 - 07/10/2021)

THÔNG BÁO Về việc kết quả thi Vòng 1 tuyển dụng lao động năm 2021

Thực hiện Thông báo số 2974/TB-PCBP ngày 17/09/2021 của Công ty Điện lực...

(11:27 - 17/09/2021)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động năm 2021

Căn cứ nhu cầu công việc của Công ty Điện lực Bình Phước năm 2021 và những năm tiếp theo, Công ty...

(09:24 - 30/12/2020)

THÔNG BÁO kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 4080/TB-PCBP ngày 22/12/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển...

(19:13 - 22/12/2020)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Phước và những năm tiếp...

(15:15 - 03/08/2020)

THÔNG BÁO Về việc thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1899/TB-PCBP ngày 01/7/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng...