Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi PCBP | 14:43 | 07/06/2021

THÔNG BÁO Về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện; Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

Công ty Điện lực Bình Phước trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện như sau:

1. Đối tượng giảm tiền điện, giảm giá điện theo Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL, như sau:

  • Khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
  • Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ các Điện lực trực thuộc Công ty điện lực Bình Phước và các đơn vị bán lẻ điện. Mức hỗ trợ giảm tiền điện như sau:

o Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

o Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thời gian và thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện: Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng trong bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

3. Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng khách hàng tại mục 1 (từ kỳ hoá đơn tháng 01 năm 2022 trở đi): Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT và Thông tư số16/2014/TT-BCT về việc quy định về thực hiện giá bán điện.

Để biết giá bán điện chi tiết của từng đối tượng sử dụng điện; Quý khách hàng vui lòng truy cập vào website https://pcbinhphuoc.evnspc.vn chuyên mục “Thông tin giá điện” hoặc gọi điện đến Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19009000 - 19001006 để được hỗ trợ./.

 

          CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC


TIN LIÊN QUAN

(14:43 - 07/06/2021)

THÔNG BÁO Về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm...

(16:01 - 04/06/2021)

EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI...

(08:59 - 27/04/2020)

THÔNG BÁO Về việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện  cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện,...

(15:32 - 22/04/2020)

THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ...

(16:42 - 17/04/2020)

Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ...

(16:37 - 17/04/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi...

(10:52 - 02/07/2019)

Không thu tiền điện tại nhà: Lợi ích cho người dân và doanh nghiệp

Trên địa bàn tỉnh, 11 chi nhánh của Công ty Điện lực Bình Phước đang phối hợp các ngân hàng, tổ...

(11:20 - 17/06/2019)

Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP

Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP

(16:15 - 20/03/2019)

Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện

Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện

(16:25 - 22/11/2018)

Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT

Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT