Tin tức & hoạt động

Tin tức tuyển dụng

Đăng bởi | 10:36 | 07/10/2021

THÔNG BÁO Về việc kết quả thi Vòng 1 tuyển dụng lao động năm 2021

Thực hiện Thông báo số 2974/TB-PCBP ngày 17/09/2021 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng lao động năm 2021.

Căn cứ Bảng Tổng hợp điểm chấm bài thi Vòng 1 (bài thi viết và thực hành) tuyển dụng lao động năm 2021 ngày 04/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Bình Phước.  

Nay, Công ty Điện lực Bình Phước thông báo kết quả thi Vòng 1 tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số ứng viên dự tuyển:

- Tổng số ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: 21 người.

- Tổng số ứng viên tham gia dự tuyển: 18 người (03 người không tham gia dự tuyển).

2. Kết quả thi Vòng 1:

- Đạt: 10 người.

- Không đạt: 08 người.

(Chi tiết theo Bảng Tổng hợp kết quả thi Vòng 1 đính kèm)

Điểm đạt là từ 5 điểm trở lên đối với từng nội dung thi. Những ứng viên thi đạt Vòng 1 tiếp tục tham gia thi Vòng 2 (phỏng vấn trực tuyến, thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng ứng viên).

Kết quả thi Vòng 1 tuyển dụng lao động năm 2021 được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty (Số 905, Quốc lộ 14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), được đăng trên cổng thông tin điện tử của Công ty (https://pcbinhphuoc.evnspc.vn/) và thông báo đến các ứng viên dự tuyển.

3. Ứng viên có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khảo về Hội đồng tuyển dụng lao động - Công ty Điện lực Bình Phước (thông qua Phòng Tổ chức và Nhân sự):

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/10/2021.

- Nơi nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Bình Phước. Địa chỉ: Số 905, Quốc lộ 14, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến các ứng viên tham gia dự tuyển được biết./.

File đính kèm


TIN LIÊN QUAN

(10:36 - 07/10/2021)

THÔNG BÁO Về việc kết quả thi Vòng 1 tuyển dụng lao động năm 2021

Thực hiện Thông báo số 2974/TB-PCBP ngày 17/09/2021 của Công ty Điện lực...

(11:27 - 17/09/2021)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động năm 2021

Căn cứ nhu cầu công việc của Công ty Điện lực Bình Phước năm 2021 và những năm tiếp theo, Công ty...

(09:24 - 30/12/2020)

THÔNG BÁO kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 4080/TB-PCBP ngày 22/12/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển...

(19:13 - 22/12/2020)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Phước và những năm tiếp...

(15:15 - 03/08/2020)

THÔNG BÁO Về việc thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1899/TB-PCBP ngày 01/7/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng...