Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCBP | 16:25 | 16/05/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2022  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

 

Trong tháng 04 năm 2022, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

 

* Điện thương phẩm:

Trong tháng 4, sản lượng điện thương phẩm đạt 260.172 MWh, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 5,2%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 920.577 MWh, tăng 6,88% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 30,7% so với kế hoạch EVN SPC dự kiến giao (3.000 triệu kWh).

* Công tác xây dựng cơ bản:

Năm 2022, Công ty triển khai thực hiện 73 công trình với tổng kế hoạch vốn 162.657 triệu đồng, trong đó có 40 công trình chuyển tiếp và 33 công trình mới. Tiến độ đến 28/4/2022 thực hiện đạt 20,7% (33.604/162.657 triệu đồng).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 4, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 03 công trình với tổng giá trị 324 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 46 công trình với giá trị 706 triệu đồng

* Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân tháng 4 toàn Công ty thực hiện đạt 1.846,96 đ/kWh, thấp hơn 15,57 đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế đến tháng 4 toàn Công ty đạt 1.840,27 đ/kWh, cao hơn 5,72% so với cùng kỳ, thấp hơn 5,73 đ/kWh so với kế hoạch EVN SPC dự kiến giao (1.846 đ/kWh).

 

* Về công tác sửa chữa lớn:

Năm 2022, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện 25 công trình với kế hoạch vốn là 58.000 triệu đồng. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, kế hoạch vốn từ 58.000 triệu đồng giảm xuống còn 42.880 triệu đồng, số công trình từ 25 công trình giảm còn 24 công trình (Cắt giảm 02 công trình 110kV và triển khai thêm 01 công trình sửa chữa thiết bị). Hiện đã triển khai thi công 23/24 công trình, thi công hoàn tất 06 công trình (04 công trình công xa, 01 công trình kiến trúc và 01 công trình 110kV), tiến độ thi công đến 28/4/2022 ước đạt 34,31 % (14.714/42.880 triệu đồng).

* Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Trong tháng 4, toàn Công ty đã phát quang được 332 km đường dây trung áp và 205 km đường dây hạ áp.

Toàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 147.158 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây, giảm 261 cây so với tháng 03 (Lưới 110kV còn 25.389 cây).

* Thống kê sự cố lưới điện

- Trong tháng 04/2022, toàn Công ty trên lưới điện 22kV xảy ra 40 vụ sự cố, tăng 18 vụ so với tháng trước (Xảy ra 25 vụ sự cố khách quan, tăng 07 vụ so với tháng trước và 15 vụ sự cố chủ quan, tăng 11 vụ so với tháng trước). Trong đó, 27 vụ sự cố kéo dài, 09 vụ sự cố thoáng qua và 04 vụ sự cố TBA; Trên lưới điện 110kV xảy ra 01 vụ sự cố kéo dài và 01 vụ sự cố thoáng qua. Cả 02 vụ đều không xảy ra trên đường dây do PC Bình Phước quản lý vận hành nên không tính sự cố cho Công ty.

Cụ thể: ĐL Bù Đăng 08 vụ (Trong đó 01 vụ không tính cho đơn vị do sự cố trên ĐD chỉ cấp điện cho 01 KH và là tài sản KH), ĐL Bù Đốp 03 vụ (Trong đó 02 vụ không tính cho đơn vị do sự cố trên ĐD chỉ cấp điện cho 01 KH và là tài sản KH), ĐL Chơn Thành 07 vụ (Trong đó 01 vụ không tính cho đơn vị do sự cố trên ĐD chỉ cấp điện cho 01 KH và là tài sản KH), ĐL Hớn Quản 04 vụ, ĐL Lộc Ninh 01 vụ, ĐL Phú Riềng 03 vụ, ĐL Phước Long 03 vụ, ĐL Bình Long 01 vụ, ĐL Đồng Phú 02 vụ, ĐL Bù Gia Mập 01 vụ và ĐL Đồng Xoài 07 vụ.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 05/2022:

 

    - Công tác xây dựng cơ bản: Khẩn trương thi công hoàn tất, quyết toán các công trình chuyển tiếp sang năm 2022. Các đơn vị liên quan lưu ý thực hiện nhập liệu đầy đủ các dữ liệu trên chương trình IMIS 2.0. Kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022: khẩn trương hoàn tất công tác phê duyệt BCKTKT đối với 16 công trình điện khởi công mới năm 2022.  Các đơn vị hoàn tất đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn ĐTXD năm 2023.

- Công tác SCL: Khẩn trương thực hiện hoàn tất 02 công trình chuyển tiếp còn lại năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình SCL năm 2022, đặc biệt 04 công trình 110kV. Triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý sửa chữa lớn. Các đơn vị hoàn tất đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn SCL năm 2023.

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong mùa nắng, nóng. Phòng Kinh doanh chủ trì phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công tác dự báo phụ tải hàng tháng.

- Công tác ATVSLĐ và bảo vệ HLATLĐCA: Các đơn vị, các Điện lực tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành lưới điện, kiểm tra tình trạng mang tải các TBA, hạn chế sự cố xảy ra…. Phòng Kỹ thuật chủ trì phối hợp các đơn vị theo dõi, giám sát, điều hành công tác tổn thất điện năng nhằm thực hiện đạt kế hoạch được giao.

- Công tác Kế hoạch: Khẩn trương giao kế hoạch SXKD – ĐTXD - Tài chính cho các đơn vị ngay sau khi có quyết định giao của Tổng công ty. Các đơn vị căn cứ kế hoạch được giao lập chương trình hành động, phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

- Công tác ATVSLĐ và bảo vệ HLATLĐCA: Phòng An toàn lập kế hoạch huấn luyện, sát hạch định kỳ an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Thường xuyên kiểm tra hiện trường đột xuất, định kỳ, kịp thời nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác đảm bảo ATVSLĐ.

- Công tác thi đua – khen thưởng: Ban hành quy định chấm điểm thi đua và triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Phối hợp với Ban nữ công và các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch bình đẳng giới năm 2022.

- Các công tác khác:

+ Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong Công ty theo hướng dẫn của địa phương và Tổng công ty, theo dõi nguồn Vắc xin phân bổ về tỉnh để đăng ký tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 cho CBCNV mũi bổ sung (mũi 4).

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông theo từng tháng, phân bổ chi phí truyền thông cho các Điện lực.

+ Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, các đơn vị lưu ý chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong chuyển đổi số.

- Ngoài ra, Các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ đơn vị mình được giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

- Điện thoại: 02713 999 200

- Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

- Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

- Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn.


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 28/07/2022)

THÔNG BÁO Về việc triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ...

(16:00 - 16/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022  

(16:25 - 16/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2022  

(09:28 - 04/05/2022)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ

BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP...

(15:11 - 15/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022    

(15:17 - 17/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022   

(15:27 - 17/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022  

(08:11 - 14/12/2021)

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh chọn đơn vị đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh chọn đơn vị đơn vị tổ chức bán...

(09:15 - 07/12/2021)

Thanh toán hóa đơn Điện bội thu quà – Giảm ngay 50k

Tặng riêng cho khách hàng CHƯA TỪNG thanh toán hóa đơn và...

(10:22 - 08/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021