Tin tức & hoạt động

Công bố thông tin Công ty Điện lực Bình Phước

Đăng bởi PCBP | 08:32 | 15/06/2022

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo về việc lưạ chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 


TIN LIÊN QUAN

(13:51 - 13/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(08:32 - 15/06/2022)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo về việc lưạ chọn tổ chức đấu...