Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCBP | 16:00 | 16/06/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

 

Trong tháng 05 năm 2022, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

 

* Điện thương phẩm:

Trong tháng 5, sản lượng điện thương phẩm đạt 260.854 MWh, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 9,28%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 1.181.431 MWh, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 39,38% so với kế hoạch EVN SPC giao (3.000 triệu kWh).

Trong đó 6 đơn vị có lũy kế tăng trưởng điện thương phẩm so với cùng kỳ năm 2021 thấp hơn tốc độ tăng trưởng của Công ty là: Bình Long, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú, riêng Phước Long và Phòng kinh doanh tăng trưởng âm.

* Công tác xây dựng cơ bản:

Năm 2022, Công ty triển khai thực hiện 73 công trình với tổng kế hoạch vốn 162.657 triệu đồng, trong đó có 40 công trình chuyển tiếp và 33 công trình mới. Tiến độ đến 02/6/2022 thực hiện đạt 24,12% (39.235/162.657 triệu đồng)

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 5, Công ty thực hiện thi công 05 công trình với tổng giá trị 1.176 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 42 công trình với giá trị 446,44 triệu đồng.

* Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân tháng 5 toàn Công ty thực hiện đạt 1.850,09 đ/kWh, thấp hơn 4,61 đồng so với cùng kỳ năm 2021. Có 05 đơn vị trong tháng thực hiện giá bán tăng so với cùng kỳ là: Bình Long, Bù Gia Mập, Hớn Quản, Phước Long và Phòng Kinh doanh.

Lũy kế đến tháng 5 toàn Công ty đạt 1.842,44 đ/kWh, cao hơn 3,5 đồng so với cùng kỳ, thấp hơn 3,56 đ/kWh so với kế hoạch EVN SPC giao (1.846 đ/kWh). Trong đó có 04 Đơn vị lũy kế giá bán thấp hơn so với cùng kỳ là: Bù Đốp, Chơn Thành, Hớn Quản, Phòng Kinh doanh.

* Về công tác sửa chữa lớn:

Công ty thực hiện 24 công trình với kế hoạch vốn là 42.880 triệu đồng. Hiện đã triển khai thi công 23/24 công trình, thi công hoàn tất 09 công trình (04 công trình công xa, 01 công trình kiến trúc và 01 công trình 110kV, 03 công trình lưới 22kV: Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản), tiến độ thi công đến 03/6/2022 ước đạt 56,08 % (24.048/42.880 triệu đồng).

* Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Trong tháng 5, toàn Công ty đã phát quang được 346,1 km đường dây trung áp và 154,9 km đường dây hạ áp.

Toàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 145.902 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây, giảm 1256 cây so với tháng 04 (Lưới 110kV còn 25.389 cây).

* Thống kê sự cố lưới điện

- Trong tháng 05/2022, toàn Công ty trên lưới điện 22kV xảy ra 41 vụ sự cố, tăng 01 vụ so với tháng trước (Xảy ra 25 vụ sự cố khách quan, bằng so với tháng trước và 16 vụ sự cố chủ quan, tăng 01 vụ so với tháng trước). Trong đó, 31 vụ sự cố kéo dài, 09 vụ sự cố thoáng qua và 01 vụ sự cố TBA; Trên lưới điện 110kV xảy ra 01 vụ sự cố kéo dài do cây xanh chạm lưới khoảng trụ 256-257 gây bật MC 171 Phước Long – MC 171 Thác Mơ.

Cụ thể: ĐL Bù Đăng 08 vụ (Trong đó 02 vụ không tính cho đơn vị do sự cố trên ĐD chỉ cấp điện cho 01 KH, không tính sự cố cho đơn vị), ĐL Chơn Thành 15 vụ (Trong đó 02 vụ không tính cho đơn vị do sự cố trên ĐD chỉ cấp điện cho 01 KH, không tính sự cố cho đơn vị), ĐL Đồng Phú 01 vụ, ĐL Đồng Xoài 04 vụ, ĐL Hớn Quản 02 vụ, ĐL Lộc Ninh 05 vụ, ĐL Phú Riềng 02 vụ, ĐL Phước Long 04 vụ.

 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 05/2022:

 

- Công tác xây dựng cơ bản: Khẩn trương thi công hoàn tất, quyết toán các công trình chuyển tiếp sang năm 2022. Kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022: khẩn trương hoàn tất công tác phê duyệt BCKTKT đối với 16 công trình điện khởi công mới năm 2022.  Hoàn tất kiểm tra hiện trường các công trình lưới điện, phê duyệt phương án ĐTXD năm 2023.

- Công tác SCL: Khẩn trương thực hiện hoàn tất 02 công trình chuyển tiếp còn lại năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình SCL năm 2022, đặc biệt 04 công trình 110kV hoàn thành đúng tiến độ. Tiếp tục triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý sửa chữa lớn. Phê duyệt phương án SCL năm 2023.

- Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng để các tiện ích giúp khách hàng chủ động nắm bắt thông tin sử dụng điện và giám sát chỉ số công tơ như: Ứng dụng CSKH, Web CSKH, công cụ ước tính điện năng tiêu thụ. Phòng Kinh doanh tiếp tục chủ trì phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công tác dự báo phụ tải hàng tháng.

- Công tác ATVSLĐ và bảo vệ HLATLĐCA: Các đơn vị, các Điện lực tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành lưới điện, kiểm tra tình trạng mang tải các TBA, hạn chế sự cố xảy ra,... phòng Kỹ thuật chủ trì phối hợp các đơn vị theo dõi, giám sát, điều hành công tác tổn thất điện năng nhằm thực hiện đạt kế hoạch được giao.

- Công tác Kế hoạch: Khẩn trương giao kế hoạch SXKD – ĐTXD - Tài chính cho các đơn vị ngay sau khi có quyết định giao của Tổng công ty. Các đơn vị căn cứ kế hoạch được giao lập chương trình hành động, phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

- Công tác ATVSLĐ và bảo vệ HLATLĐCA: phòng An toàn tăng cường kiểm tra công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện tại các đơn vị nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện trong mùa mưa bão. Thường xuyên kiểm tra hiện trường đột xuất, định kỳ, kịp thời nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác đảm bảo ATVSLĐ. Phối hợp cùng P.TCNS và Đài PT-TH và Báo Bình Phước quay phóng sự tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA.

- Công tác thi đua – khen thưởng: Tham gia ký kết giao ước thi đua Khối thi đua số 10, thực hiện góp ý chương trình hoạt động và các quy định hoạt động của Khối thi đua; Tổng hợp, tổ chức họp thông qua các góp ý và thực hiện các thủ tục ban hành Quy định chấm điểm thi đua.

- Các công tác khác:

+ Triển khai kế hoạch về kiểm soát CBCNV tham gia tương tác, chia sẽ bài trên trang Facebook, You tobe của EVNSPC và Đồng nghiệp EVN.

+ Phối hợp Đài PTTT&BBP xây dựng các phóng sự, bài viết tuyên truyền tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện và an toàn sử dụng điện trong mùa mưa.

+ Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, các đơn vị lưu ý chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong chuyển đổi số.

- Ngoài ra, Các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ đơn vị mình được giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

- Điện thoại: 02713 999 200

- Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

- Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

- Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn.


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 28/07/2022)

THÔNG BÁO Về việc triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ...

(16:00 - 16/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022  

(16:25 - 16/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2022  

(09:28 - 04/05/2022)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ

BÁO CÁO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA VIỆT NAM - PCI 2021: ĐIỆN NĂNG TIẾP...

(15:11 - 15/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022    

(15:17 - 17/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022   

(15:27 - 17/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022  

(08:11 - 14/12/2021)

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh chọn đơn vị đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh chọn đơn vị đơn vị tổ chức bán...

(09:15 - 07/12/2021)

Thanh toán hóa đơn Điện bội thu quà – Giảm ngay 50k

Tặng riêng cho khách hàng CHƯA TỪNG thanh toán hóa đơn và...

(10:22 - 08/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021