Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị bình phước

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 905 Quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Điện lực bình phước

Địa chỉ: Số 905 Quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị thành phố ĐỒNG XOÀI

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 62 Đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Điện lực thành phố ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ: Số 62 Đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị bù đốp

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 185, Đường 7/4, Khu phố Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Điện lực bù đốp

Địa chỉ: Số 185, Đường 7/4, Khu phố Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị đồng phú

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Khu phố Tân An, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Điện lực đồng phú

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Khu phố Tân An, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị LỘC NINH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 39 Quốc Lộ 13, Khu phố Ninh Thạnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước.

Xem thêm

Điện lực LỘC NINH

Địa chỉ: Số 39 Quốc Lộ 13, Khu phố Ninh Thạnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị PHÚ RIỀNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước.

Xem thêm

Điện lực PHÚ RIỀNG

Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị bình long

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 09, Đường Nguyễn Huệ, Phường Hưng Chiến , Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

Xem thêm

Điện lực bình long

Địa chỉ: Số 09, Đường Nguyễn Huệ, Phường Hưng Chiến , Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị BÙ GIA MẬP

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Điện lực BÙ GIA MẬP

Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị HỚN QUẢN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước.

Xem thêm

Điện lực HỚN QUẢN

Địa chỉ: Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị BÙ ĐĂNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 243, Quốc lộ 14, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Điện lực BÙ ĐĂNG

Địa chỉ: Số 243, Quốc lộ 14, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị CHƠN THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Khu Trung tâm Hành chính, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Xem thêm

Điện lực CHƠN THÀNH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Khu Trung tâm Hành chính, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị phước long

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, Khu phố 5, Phường Long Phước, Thị xã. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Xem thêm

Điện lực phước long

Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, Khu phố 5, Phường Long Phước, Thị xã. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000