Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 905 - Quốc lộ 14 - Phường Tiến Thành – Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: (0271) 3936 677

Fax: (0271) 3879 198

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống