Khối Văn phòng Công Ty Điện lực Bình Phước:

 • Phòng Tổ Chức và Nhân Sự
 • Phòng Kỹ Thuật
 • Ban Quản Lý Dự Án
 • Phòng Quản Lý Đầu Tư
 • Phòng Kiểm Tra Giám Sát Mua Bán Điện
 • Phòng Điều Độ
 • Phòng Công Nghệ Thông Tin
 • Văn Phòng
 • Phòng Kinh Doanh Điện Năng
 • Phòng Tài Chính Kế Toán
 • Phòng Kế Hoạch -Vật Tư
 • Phòng  An Toàn
 • Phân Xưởng Cơ Điện

Các Điện lực Trực thuộc:

 • Điện lực Đồng Xoài
 • Điện lực Đồng Phú
 • Điện lực Phước Long
 • Điện lực Bình Long
 • Điện lực Lộc Ninh
 • Điện lực Hớn Quản
 • Điện lực Bù Gia Mập
 • Điện lực Bù Đốp
 • Điện lực Bù Đăng
 • Điện lực Chơn Thành
 • Điện lực Phú Riềng