Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

1. Lịch sử hình thành:
Điện lực Bình Phước được thành lập từ ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Sông Bé cũ. Lúc đó, toàn thể CB – CNV Công ty chỉ có 113 người, hầu hết được điều chuyển từ Bình Dương lên. Cuộc sống xa nhà, “ăn cơm tập thể, ở giường cá nhân” tại một tỉnh vùng sâu vùng xa đã vang lên “Khúc hát người đi khai hoang”.
Sau 13 năm hoạt động, đến ngày 14/4/2010, theo đề án tái cấu trúc ngành điện của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thành Công ty Điện lực. Theo đó, Điện lực Bình Phước đã được đổi tên thành Công ty Điện lực Bình Phước.
2. Quá trình phát triển:
Ngay từ khi thành lập, đơn vị đã tiếp nhận một hệ thống lưới điện cũ nát phần lớn do địa phương đầu tư từ những năm 1990, từ nhiều chủ đầu tư như các Công ty Cao su, nhân dân hoặc các huyện tự đầu tư. Vì thế cấp điện áp vận hành không đồng bộ, chủ yếu là cấp 10kV, 15kV, 20kV, 35kV, khoảng cách từ trạm trung gian đến nơi tiêu thụ điện rất xa, có nơi trên 60 km, điện áp không ổn định, sụt áp nghiêm trọng, chất lượng vật tư, thiết bị rất kém dẫn đến tổn thất điện năng quá cao.
Xác định những khó khăn cụ thể trước mắt và lâu dài, Công ty đã tổ chức tập trung phát triển lưới điện nông thôn. Huy động mọi nguồn vốn cải tạo sửa chữa, nâng cấp lưới điện trung hạ áp nhằm cải thiện chất lượng điện áp phục vụ cho nhân dân. Hệ thống điện mạch vòng được xây dựng đã nâng cấp điện áp vận hành đồng bộ ở cấp điện áp 22kV. Sau từng bước củng cố tổ chức, trang bị cơ sở vật chất, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho CB-CNVC, ổn định nơi làm việc, đưa công tác sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động nề nếp, Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Cụ thể:
- Khi tiếp nhận năm 1997, số xã có điện chỉ hơn 30% và tỉ lệ số hộ sử dụng điện chỉ dưới 20%; thì chỉ đến năm 1999 đã có 100% số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; và cho đến nay, đã có trên 99,1% số hộ có điện.
- Khối lượng quản lý cũng tăng trưởng và phát triển rất nhanh:
+ Nếu năm 1997, đường dây Trung áp là 436km; Hạ áp 441km; và chỉ có 324 trạm biến áp với tổng dung lượng 20,1 MVA; thì đến nay con số đó đã tăng gấp nhiều lần, cụ thể là: 4.262km đường dây trung áp, 3.926km hạ áp; và gần 8.562 trạm biến áp với dung lượng 998MVA.
+ Số lượng khách hàng sử dụng điện từ 10.671 tăng lên 295.296 khách hàng.
+ Sản lượng điện Điện thưởng phẩm chỉ có 34,675 triệu kWh tăng lên hơn 2,5 tỷ kWh.
+ Đặc biệt cho đến nay không năm nào Công ty để tồn thu.
3. Thành tựu đạt được:
Trong những năm qua, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Bình Phước đã luôn đoàn kết trên dưới một lòng, ra sức nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Nhờ đó đã đưa Công ty Điện lực Bình Phước luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.
Ghi nhận những kết quả và thành tựu đã đạt được, Công ty Điện lực Bình Phước được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước tặng nhiều bằng khen. Năm 2000, Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và năm 2005 được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhất.
Đặc biệt, trong năm 2015, Công ty vinh dự là Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất của toàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba.
4. Lời kết:
Tin tưởng rằng, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy những thành tích và truyền thống sẵn có, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, quyết tâm đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2.500,22 triệu kWh

(Tính đến 30/04/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

263.223 Khách hàng

(Tính đến 30/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo