Trang chủ Thông Tin Giá Điện

THÔNG BÁO Về việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện  cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Thực hiện văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19;​
Chi tiết...
THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện. Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; ngay trong ngày 16/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chi tiết...
Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; ngay trong ngày 16/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19
Chi tiết...
Không thu tiền điện tại nhà: Lợi ích cho người dân và doanh nghiệp
Trên địa bàn tỉnh, 11 chi nhánh của Công ty Điện lực Bình Phước đang phối hợp các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian triển khai tới khách hàng đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. Theo đó, đến năm 2020 không còn hình thức thu tiền điện tại nhà khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh.
Chi tiết...
Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP
Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP
Chi tiết...
Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện
Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện
Chi tiết...
Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT
Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT
Chi tiết...
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018
Chi tiết...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018
Chi tiết...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN
Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.
Chi tiết...
Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ
Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ
Chi tiết...
Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào?
Chi tiết...
CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015
Thực hiện Quyết định số: 2256/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện có hiệu lực từ ngày 16/03/2015. Theo đó, đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt trong ngày 16/03/2015 Công ty Điện lực Bình Phước đã thực hiện chốt chỉ số công tơ để làm cơ sở tính toán sản lượng điện tính theo giá cũ và giá mới. Riêng các khách hàng sinh hoạt được tính theo phương pháp nội suy. Để giúp khách hàng nắm rõ hơn về các tính tiền điện trong kỳ thay đổi giá điện ngày 16/03/2015 (hóa đơn tháng 03/2015), Công ty Điện lực Bình Phước thông báo đến khách hàng sử dụng điện một số các tính hóa đơn tiền điện trong tháng có thay đổi giá tại thời điểm ngày 16/03/2015.
Chi tiết...
Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015
Ngày 12-03-2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2256/QĐ-BCT Ban hành giá bán lẻ điện mới cho khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (Chưa bao gồm thuế GTGT).
Chi tiết...
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
  Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013
  Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12
  Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012
  Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012
 
Đầu trang