Ban hành quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC
Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;
Chi tiết...
Quy định thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh
Ngày 14/05/2005, UBND Tỉnh và Sở Công Thương Bình Phước ban hành Quy đinh về thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Chi tiết...
Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
Ngày 03/09/2015 Tổng Công ty Điện lực Miền Nam ban hành Quy đinh về tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, mã số EVN SPC-QLĐT/QyĐ.114, thuộc tài liệu hệ thống chất lượng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
Chi tiết...
Hướng dẫn mua điện hạ áp
Lưu đồ giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp:
Chi tiết...
Hướng dẫn mua điện trung áp
Lưu đồ giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp:
Chi tiết...
Hướng dẫn mua điện cao áp
Sơ đồ giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện cao áp:
Chi tiết...
Ban hành QĐ Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong EVNSPC.
Nhằm thống nhất quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới trung áp; đơn giản hóa thủ tục và công khai minh bạch các thủ tục giải quyết cấp điện, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ cung cấp điện và rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng để nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng theo nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014.
Chi tiết...
 
Đầu trang