Trang chủ Tin Ngành Điện
 

EVN tập trung triển khai cải cách hành chính năm 2012

Nhằm củng cố, kiện toàn, tăng cường hơn nữa công tác tổ chức cũng như triển khai chương trình cải cách hành chính tại EVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh vừa ký quyết định 131/QĐ-EVN về kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan EVN năm 2012, thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của EVN và tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính của EVN.

Kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2012 tập trung vào 6 nội dung chính:

- Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của EVN giai đoạn 2012 - 2015 để chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính tại Cơ quan EVN cũng như chỉ đạo các đơn vị thực hiện, do Phó Tổng giám đốc – Thủ trưởng cơ quan EVN là Trưởng ban.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy quản lý.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên với việc xây dựng bảng mô tả vị trí chức danh, công việc của từng cán bộ, công nhân viên để phục vụ cho công tác lao động tiền lương như định biên

lao động, đảm bảo công bằng người làm nhiều được hưởng nhiều, minh bạch, rõ ràng. Đồng thời, duy trì hoạt động tập huấn, đào tào chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên để nâng cao trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Trong công tác cải cách hành chính cần nghiêm chỉnh thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan EVN như thủ tục trình ký văn bản, mối liên hệ giữa các Ban, đơn vị trong giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện cải cách công tác văn phòng trọng tâm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. Đồng thời tiếp tục cải tiến và áp dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ tai cơ quan EVN. Ngoài ra, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 trong cơ quan EVN.

- Đối với công tác dịch vụ khách hàng cần xây dựng theo hướng cụ thể, toàn diện, cải cách các thủ tục nhanh chóng, rõ ràng, công khai, minh bạch. Nội dung chương trình cần phải nêu cụ thể cách thức thực hiện, rà soát để rút gọn, bãi bỏ thủ tục không cần thiết trong việc phục vụ, chăm sóc hách hàng. Xây dựng và ban hành tài liệu “Sổ tay khách hàng” để phục vụ cho công tác kinh doanh điện năng của EVN và các đơn vị. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác áp dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

- Thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí quản lý: Trong năm 2012 thực hiện tiết giảm từ 5-10% chi phí quản lý tại cơ quan EVN theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ.

Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo tất cả các đơn vị thuộc EVN căn cứ chương trình cải cách hành chính của EVN để xây dựng chương trình kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 20/2/2012./.

Theo EVN./.

In      Trở về 1
 
Các Tin Ngành Điện đã đưa
   Tháng 1/2012: Điện thương phẩm cả nước giảm 76 triệu kWh (00:00 - 08/02/2012)
   Bộ Tài chính đề nghị thông tin chính xác về điều hành giá điện (00:00 - 03/02/2012)
   Sản xuất điện 2012: Ba mục tiêu lớn (00:00 - 03/02/2012)
   Nhiệm vụ tối thượng của EVN là cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội (00:00 - 11/01/2012)
   EVN tổng kết công tác năm 2011, triển khai kế hoạch 2012: Đồng lòng vượt khó khăn (00:00 - 11/01/2012)
   Chính phủ hỗ trợ 30.000 đồng/tháng tiền điện cho hộ nghèo (00:00 - 26/12/2011)
   Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi EVN 2011 thành công tốt đẹp (00:00 - 22/12/2011)
   Thư của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi CBCNV nhân Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (00:00 - 21/12/2011)
   Giá điện mới áp dụng hình thức “3 giá” (00:00 - 21/12/2011)
   Khai mạc Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi EVN 2011 (00:00 - 21/12/2011)
   Giá bán điện bình quân điều chỉnh tăng 62 đồng/kWh từ 20/12/2011 (00:00 - 20/12/2011)
   Từ ngày 20/12, giá bán điện bình quân tăng thêm 62 đ/kWh (00:00 - 19/12/2011)
   EVN sẵn sàng giải quyết những vấn đề “nóng” (00:00 - 16/12/2011)
   Chưa chính thức phát điện cạnh tranh vào 1/1/2012 (00:00 - 16/12/2011)
   Thị trường phát điện cạnh tranh - Cái khó của người trong cuộc (00:00 - 07/07/2011)

Đầu trang