Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015

Ngày 12-03-2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2256/QĐ-BCT Ban hành giá bán lẻ điện mới cho khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (Chưa bao gồm thuế GTGT).

In      Trở về 1
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang