Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Phước

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế.

 Vậy làm thế nào để Công ty Điện lực Bình Phước trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi Ban giám đốc Công ty phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi người vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức - đó là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

Xác định văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp

Ngay từ đầu lãnh đạo Công ty đã xác định Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có tác động đến “động cơ làm việc của từng thành viên trong doanh nghiệp”. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang ngày càng trở nên gay gắt mà trong đó việc tuyển dụng, phát triển và “giữ” nhân tài là nhân tố hàng đầu. Yếu tố “con người” là yếu tố quan trọng nhất giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Mặt khác, các chuẩn mực hành vi và các giá trị được chia sẻ giữa những thành viên trong  doanh nghiệp ngày càng  ảnh hưởng mạnh mẽ  đến thái độ, cách thức hành động của các thành viên và nó cũng tác động đến năng suất lao động, hiệu quả trong công việc và tất nhiên tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn hoá doanh nghiệp được hình thành từ mỗi con người đang hoạt động trong doanh nghiệp và bản thân họ là những tế bào của một nền văn hoá, chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hoá dân tộc. VHDN không những thể hiện trong hành vi giao tiếp của công nhân, cán bộ trong Công ty, mà thể hiện cả trong chất lượng dịch vụ và kết quả SXKD của Công ty.

Với mục tiêu chiến lược nói trên; trong những năm qua  Ban giám đốc phối hợp với Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước đã triển khai kịp thời các tài liệu về VHDN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ tài liệu VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Nam đến từng CBCNV-LĐ trong toàn Công ty.

Từng bước chuyển từ ý thức tuân thủ sang ý thức tự giác trong quá trình thực hiện các quy định về văn hóa EVN; kết hợp văn hóa EVN SPC và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, CBCNV-LĐ được nâng cao các hành vi văn hóa khi giao tiếp với khách hàng, thay đổi quan niệm, cung cách làm việc, thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong cuộc vận động xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam và văn hóa doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Nam.

 Các biện pháp thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty

Công tác tuyên truyền thực thi văn hóa doanh nghiệp được phổ biến rộng rãi trên website Công ty và tại các hội nghị, hội thảo, hội thi, các cuộc họp giao ban, họp tổ, đội.

Trên cơ sở Bộ quy tắc ứng xử của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, văn hóa vùng miền, trong ứng xử và là kim chỉ nam cho toàn bộ CBCNV-LĐ trong Công ty ứng dụng khi thực thi công tác chuyên môn và giao tiếp hàng ngày. Thông qua bộ quy tắc ứng xử sẽ giúp tất cả CBCNV Công ty định hướng và tự hoàn thiện mình, tạo dựng hình ảnh của chính mình, của Tổng công ty trước cộng đồng, trước các đơn vị, các cá thể trong quan hệ giao tiếp và trong công tác chuyên môn.

Chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng văn hóa gắn với việc nêu gương điển hình và có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Văn hóa EVN, văn hóa EVN SPC. Cụ thể trong đợt tổng kết phong trào thi đua Lao động giỏi giai đoạn 2012-2014 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước có 08 công nhân được công nhận danh hiệu “Lao động giỏi”, và đặc biệt có một công nhân là Anh Nguyễn Phú Đồng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng thưởng danh hiệu “Lao động giỏi cấp Tập đoàn”.

 Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xây dựng chế tài cụ thể và đủ mạnh để xử lý các trường hợp vi phạm những chuẩn mực về văn hóa, quy tắc ứng xử văn hóa khi giao tiếp khách hàng. 

 Xây dựng bầu không khí nơi làm việc thân ái, đoàn kết với phương châm “Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa”. Xây dựng tác phong chuyên nghiệp, thể hiện ở chổ làm việc khoa học, làm việc theo kế hoạch, tiết kiệm thời gian, sử dụng hiệu quả phương tiện làm việc, bảo vệ tài sản chung của Công ty. Trong năm 2015 triển khai các chỉ thị thi đua dài hạn về việc phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các phong trào thi đua chuyên đề.

 Ngoài ra Công đoàn cơ sở  còn chăm lo đến tổ ấm cho đoàn viên công đoàn, cụ thể đã tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc” với mục đích đề cao vai trò của gia đình đối với xã hội, nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình trong việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam và bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.Thông qua cuộc thi, các gia đình có thêm những kiến thức về chăm sóc gia đình như:  kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chăm sóc, chia sẻ và hiểu tâm tư của các thành viên trong gia đình; sự khéo léo của người phụ nữ qua việc nội trợ, nhằm hướng đến mục tiêu gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. có 27 gia đình đến từ 15 đơn vị trực thuộc tham gia. Tổ chức giải Quần vợt CB-CNVC-LĐ năm 2015, quy tụ 87 vận động viên là CB-CNV thuộc Công ty Điện lực Bình Phước tham gia.

Ông Đỗ Văn Hờn – Phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty khẳng định: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải ngày một, ngày hai mà phải là một quá trình xuyên suốt, đặc biệt quan tâm chú trọng đến yếu tố xây dựng phát triển con người; để doanh nghiệp phát triển bền vững cần có độ ngũ nhân viên có đầy đủ các tố chất: văn minh, lịch sự, có trình độ chuyên môn, có trách nhiệm với công việc và với cộng đồng”.

Đổi mới cơ sở vật chất, đặc biệt là những nơi thường giao tiếp khách hàng, đảm bảo môi trường và cảnh quan từ Công ty đến các Điện lực trực thuộc xanh, sạch đẹp, bài trí cơ quan, nơi làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp cải thiện hình ảnh trước cộng đồng, mặt khác còn tạo động lực làm việc tích cực cho CBCNV-LĐ.

Áp dụng trang phục cơ quan (hay còn gọi là đồng phục) là một yếu tố có thể giúp CBCNV-LĐ thuận lợi và tự tin hơn khi tiếp xúc, làm việc với khác hàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc nhận diện thương hiệu Công ty, đồng thời xây dựng sự gắn kết, lòng tự hào của CBCNV-LĐ đối với Công ty Điện lực Bình Phước và Tổng công ty Điện lực miền Nam.

 Đào tạo các lớp kỹ năng về giao tiếp cho CBCVN-LĐ. Kỹ năng giao tiếp ở đây không chỉ là cách giao thiệp đối với các đối tác bên ngoài, giao tiếp với khách hàng  mà còn là cách ứng xử giữa nội bộ CBCNV-LĐ. Xây dựng kỹ năng giao tiếp vừa phải đảm bảo đúng chuẩn mực về ứng xử văn hóa vừa phải linh hoạt trong các tình huống cụ thể khi giao tiếp với khách hàng. Đây cũng là cầu nối gắn kết các cá nhân trong tập thể từ đó tạo môi trường làm việc hòa đồng, thân ái, nâng cao hiệu quả công việc.

Hiệu quả mang lại

Sau hơn 04 năm triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đến nay toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các nội dung trong tài liệu văn hóa doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử của Tổng công ty và của Công ty. Việc triển khai xây dựng thành công công tác văn hóa doanh nghiệp đã định hướng và nâng cao nhận thức cho toàn CBCNV-LĐ trong Công ty; chuẩn hóa các hành vi ứng xử trong giao tiếp để hướng tới hình ảnh đẹp của người CBCNV ngành Điện cũng như các thói quen ứng xử hàng ngày trở lên tốt đẹp hơn. Trong qua trình nổ lực phấn đấu xây dựng Công ty Điện lực Bình Phước đã vinh dự được nhà nước phong tặng Huân chương độc lập Hạng Ba.

Việc thực thi chuẩn mực các hành vi trong công tác chuyên môn, trong giao tiếp sẽ nâng cao lòng yêu nghề, lòng tự hào của mỗi người CBCNV-LĐ ngành Điện nói chung, Công ty Điện lực Bình Phước nói riêng; củng cố vị thế và thương hiệu của Công ty, trước cộng đồng và các Công ty bạn. 

 Công tác VHDN của Công ty Điện lực Bình Phước luôn được triển khai, xây dựng và thực thi song song với mọi nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần tôn trọng, trung thực, bình đẳng, gắn bó mật thiết để cùng nhau phát triển./.

 

Hồ Thị Trầm - PC Bình Phước

In      Trở về 1
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVNSPC (00:00 - 11/11/2015)
   Nữ nhân viên trẻ có nhiều sáng kiến (00:00 - 11/11/2015)

Đầu trang