Trang chủ Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
 

Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015)

Công tác tuyên truyền, triển khai đề án 343 với nhiều hình thức khác nhau, Công ty đã gửi file vào địa chỉ mạng nội bộ (publc/doanthe/nucong/dean 343 và viết tin đăng trên trang bảng tin Công ty để tuyên truyền cho141 chị em nữ để nữ CBCNV nắm bắt được chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó đã khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới, với mục tiêu:

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Được cụ thể:
Đến hết năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam phấn đấu đạt được kết quả sau:
- Trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông làm công tác tuyên truyền và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Chi hội trưởng trở lên; cán bộ Đoàn Thanh niên; cán bộ phụ trách nữ công của Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống, văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tuyên truyền cho chị em nắm vững hơn về các nội dung phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thờ kỳ CNH-HĐH đất nước đó là:
Phẩm chất thứ nhất là Tự tin: Chị em phụ nữ tin tưởng vào bản thân mình, có chí tiến bộ, có bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, tự lực, tự cường, khi thất bại không nản lòng, khi thành công không đắc ý, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, dũng cảm bảo vệ lẽ phải;
Thứ hai là phẩm chất tự trọng: Biết coi trọng bản thân, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, mọi người và xã hội, lời nói đi đôi với việc làm, thường độ lượng với người khác, nghiệm khắc với bản thân, hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng, có lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, không làm gì tổn hại đất nước, dân tộc, tôn trọng và tự giác chấp hành luật pháp, quy chế, nội quy của tập thể và cộng đồng;
Phẩm chất thứ ba là Trung hậu: Có lòng trung thành với tổ quốc, với nhân dân, luôn bảo vệ thành quả cách mạng, trong đối xử phải thẳng thắn, trong các mối quan hệ thì phải chung thủy, yêu thương giúp đỡ mọi người, có lòng nhân ái, vị tha,
Phẩm chất thứ tư là đảm đang: Đối với gia đình Biết quan tâm chăm sóc con là người mẹ gương mẫu hiền từ, Biết làm kinh tế, chi tiêu tiết kiệm, họp lý, có sự phân công hợp lý cho các thành viên trong gia đình, đảm đang việc nhà, Đối với xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội, đối với bản thân có thời gian hợp lý giữa các công việc nhà nước việc nhà và học tập nâng cao nhận thức.
Để nâng cao vai trò, vị trí và sự đóng góp của phụ nữ trong xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu” chị em phụ nữ cần phải nhận thức được sự cần thiết phải rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ CNH-HĐH, đồng thời phải xác định điểm mạnh, yếu của bản thân để phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức; cần tu dưỡng và học tập nâng cao trình độ năng lực cũng như phát huy vai trò người mẹ trong giáo dục con và tổ chức cuộc sống gia đình.
Mục tiêu hướng tới đến khi thực hiện hoàn thành đề án sẽ giảm thiếu lối sống thực dụng hiện nay trong lớp trẻ, tình trạng ly hôn, bạo lực gia đình và đại đa số phụ nữ biết tiếp thu văn hóa mới có sự chọn lọc để thực hiện có hiệu quả đồng thời nâng cao nhận thức của phụ nữ trong việc giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp nhằm làm sống lại những hình ảnh tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời đại mới, là những người con hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ nhân hậu, người công dân yêu nước, xứng đáng với lời ca ngợi của Bác Hồ kính yêu “ Non song gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp rực rỡ”./.
 

Mã Thị Xoan
Phó Phòng TCNS - PC Bình Phước

In      Trở về 1
 
Các Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh đã đưa
   Học tập Bác Hồ tiết kiệm điện (00:00 - 08/08/2012)
   Bảo vệ Bác Hồ trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến (00:00 - 06/06/2011)
   Bác dạy về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên (00:00 - 19/05/2011)
   Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác gắn với kỷ niệm 100 năm người ra đi tìm đường cứu nước (00:00 - 13/05/2011)
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. (00:00 - 07/04/2011)
   Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời (00:00 - 28/03/2011)
   Bốn chữ "thật" trong Di chúc Bác Hồ (00:00 - 14/03/2011)
   Quyền lực và đạo đức (00:00 - 14/03/2011)
   Cuộc vận động lớn về đạo đức (00:00 - 07/03/2011)
   Thấm nhuần tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay (00:00 - 07/03/2011)

Đầu trang