Trang chủ Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
 

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân chi bộ Điện lực Bù Đốp năm 2015

Ngày 01/12/2015 Chi bộ Điện lực đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Chi bộ Điện lực năm 2015 theo kế hoạch 02-KH/HU ngày 27/10/2015 của Huyện ủy Bù Đốp.

Đến với hội nghị, có đồng chí Chung Văn Hoan - Ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức Huyện ủy và 08/08 Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Điện lực đã có mặt đầy đủ tham dự Hội nghị. Đây là Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Chi bộ Điện lực đầu tiên của chi bộ khi chuyển sinh hoạt từ Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp về sinh hoạt tại Đảng bộ huyện Bù Đốp.
Trong Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm vai trò của lãnh đạo chi bộ trong công tác xây dựng đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra giám sát; việc khắc phục các khuyết điểm tồn tại hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4; việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chỉ thị 03 –CT/TW ; thực hiện quy định 101 – QĐ/TW về chế độ nêu gương; lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đảng viên góp ý nêu ra những tồn tại hạn chế và đóng góp ý kiến cho phương hướng khắc phục. Trong phần kiểm điểm đánh giá từng đảng viên, các đảng viên đã đánh giá, nhận xét, nêu rõ các ưu điểm để phát huy và các khuyết điểm cần khắc phục của từng đảng viên trên tinh thần dân chủ và xây dựng. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết xếp loại cán bộ, đảng viên đạt kết quả cao và cũng đã tiến hành chấm điểm đánh giá tổ chức đảng với 100% đảng viên thống nhất Chi bộ Điện lực đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Phát biểu trong Hội nghị đồng chí Chung Văn Hoan - Ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng ban tổ chức Huyện ủy tuyên dương chi bộ trong công tác chuẩn bị tổ chức, trong hội nghị các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực không mang tính chất câu nệ đề nghị Chi bộ phát huy các ưu điểm đã có để tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.
Hội nghị thành công tốt đẹp, đánh dấu thêm một bước trưởng thành của Chi bộ Điện lực./.

 

Hồ Văn Út – ĐLBĐ PCBP.
 

In      Trở về 1
 
Các Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh đã đưa
   Học tập Bác Hồ tiết kiệm điện (00:00 - 08/08/2012)
   Bảo vệ Bác Hồ trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến (00:00 - 06/06/2011)
   Bác dạy về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên (00:00 - 19/05/2011)
   Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác gắn với kỷ niệm 100 năm người ra đi tìm đường cứu nước (00:00 - 13/05/2011)
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. (00:00 - 07/04/2011)
   Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời (00:00 - 28/03/2011)
   Bốn chữ "thật" trong Di chúc Bác Hồ (00:00 - 14/03/2011)
   Quyền lực và đạo đức (00:00 - 14/03/2011)
   Cuộc vận động lớn về đạo đức (00:00 - 07/03/2011)
   Thấm nhuần tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay (00:00 - 07/03/2011)

Đầu trang