Trang chủ Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
 

Công tác phát triển đảng tại chi bộ QLĐT – QLDA thuộc Đảng bộ công ty Điện lực Bình Phước

Chi bộ QLĐT – QLDA thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước được thành lập trên cơ sở tách ra từ chi bộ KHKT – Đường dây từ tháng 5 năm 2013. Là chi bộ ghép có 02 đơn vị (Phòng QLĐT & Ban QLDA), song công việc chuyên môn gần như giống nhau (Công tác ĐTXD), nên việc chỉ đạo điều hành của Đ/c Bí thư gặp nhiều thuận lợi; công việc nắm bắt được rõ ràng sát với thực tế; kiểm tra giám sát được cụ thể và đạt chất lượng.

Ngày 15/12/2015 vừa qua, được sự chuẩn y của Đảng uỷ khối DN tỉnh Bình Phước & sự cho phép của Đảng bộ Công ty, Chi bộ đã làm lễ kết nạp 02 đảng viên mới là Đ/c Võ Ngọc Thế & Đ/c Lê Văn Thuận, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ là 09 Đ/c. Trong đó có 07 Đ/c là đảng viên chính thức & 02 Đ/c là đảng viên dự bị.
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí hết sức trang nghiêm và đúng theo nghi thức kết nạp đảng viên mới. Đ/c Trần Văn Sang, Bí thư Đảng uỷ Công ty đã phát biểu chỉ đạo Chi bộ:
+ Phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng cùng nhau xây dựng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD, xây dựng Chi bộ luôn luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
+ Tiếp tục phân công kèm cặp 02 đ/c đảng viên dự bị mới kết nạp, tích cực hỗ trợ mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi để 02 đ/c này tiếp tục phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đều thống nhất một lòng và hứa với Đ/c Bí thư Đảng bộ tiếp tục phấn đấu đoàn kết nội bộ xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, trong sạch theo sự chỉ đạo của Đ/c Bí thư./.


Nguyễn Văn Hiền - P.QLĐT PC Bình Phước.

In      Trở về 1
 
Các Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh đã đưa
   Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân chi bộ Điện lực Bù Đốp năm 2015 (00:00 - 14/12/2015)
   Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015) (00:00 - 14/12/2015)
   Học tập Bác Hồ tiết kiệm điện (00:00 - 08/08/2012)
   Bảo vệ Bác Hồ trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến (00:00 - 06/06/2011)
   Bác dạy về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên (00:00 - 19/05/2011)
   Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác gắn với kỷ niệm 100 năm người ra đi tìm đường cứu nước (00:00 - 13/05/2011)
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. (00:00 - 07/04/2011)
   Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời (00:00 - 28/03/2011)
   Bốn chữ "thật" trong Di chúc Bác Hồ (00:00 - 14/03/2011)
   Quyền lực và đạo đức (00:00 - 14/03/2011)
   Cuộc vận động lớn về đạo đức (00:00 - 07/03/2011)
   Thấm nhuần tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay (00:00 - 07/03/2011)

Đầu trang