Trang chủ Hướng dẫn mua điện
 

Ban hành quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC.

Nội dung chi tiết xem tại đây!

In      Trở về 1
 
Các Hướng dẫn mua điện đã đưa
   Hướng dẫn mua điện hạ áp (00:00 - 16/11/2015)
   Hướng dẫn mua điện trung áp (00:00 - 16/11/2015)
   Hướng dẫn mua điện cao áp (00:00 - 16/11/2015)
   Ban hành QĐ Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong EVNSPC. (00:00 - 11/05/2015)

Đầu trang