Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Hội nghị người lao động Ban Quản lý dự án năm 2016

Vào lúc 14h30 Ngày 05/01/2016 Ban QLDA đã tổ chức Hội Nghị Người Lao động năm 2016 tại Phòng họp - Công ty Điện lực Bình Phước. Buổi Hội nghị đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất năm 2015 và đề ra mục tiêu - nhiệm vụ năm 2016.

Đ/c Trưởng Ban QLDA đã đánh giá trong năm qua để có được những thành tích đó cũng là nhờ sự lãnh đạo sâu sắc, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB CNV toàn Công ty ĐLBP trong đó có một phần công sức đóng góp của Ban QLDA.


Nhận thức được năm 2016 còn nhiều khó khăn về xây dựng lưới điện cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư để nâng số hộ có điện cho toàn tỉnh. Ban QLDA đã chủ động xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch năm 2016.
Khép lại hội nghị toàn thể CBCNV Ban QLDA đã đưa ra mục tiêu và các giải pháp để cùng nhau thực hiện, cùng nhau đoàn kết một lòng cố gắng đồng tâm hiệp lực hoàn thành tốt công tác đã được Lãnh đạo giao nhiệm vụ./.

Tác giả: Thái Tấn Phong – Ban QLDA PCBP.
 

In      Trở về 1
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Công ty Điện lực Bình Phước tập huấn Văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng (00:00 - 29/12/2015)
   Công ty Điện lực Bình Phước văn hóa doanh nghiệp từ những điều bình dị nhất (00:00 - 24/12/2015)
   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Phước (00:00 - 30/11/2015)
   Tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVNSPC (00:00 - 11/11/2015)
   Nữ nhân viên trẻ có nhiều sáng kiến (00:00 - 11/11/2015)

Đầu trang