Trang chủ Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
 

Công bố quyết định phát thẻ đảng viên

Thực hiện Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng; sáng ngày 22/01/2016, Chi bộ Điện lực đã tổ chức buổi lễ phát thẻ đảng viên cho đồng chí Nguyễn Sỹ Toàn. Tham dự buổi lễ phát thẻ đảng viên có đồng chí Đỗ Văn Dương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Đồng Xoài, cùng toàn thể đảng viên trực thuộc Chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Dương đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của đồng chí Nguyễn Sỹ Toàn, đồng thời cũng căn dặn đồng chí phải bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định của Đảng; quyết tâm phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Ngoài ra, đồng chí Bí thư Chi bộ còn căn dặn các đồng chí đảng viên "Luôn ý thức tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, hòa nhã với đồng nghiệp, làm tròn mọi nhiệm vụ của Chi bộ đảng và chính quyền phân công. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Nói đi đôi với làm, kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, xa rời quần chúng. Thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở cũng như tại nơi cư trú. Giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa trong công sở, trong đời sống, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mẫu mực, phù hợp với xu thế thời đại và bản sắc văn hóa dân tộc. Trong chi bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm và quyết tâm trong năm 2016, Chi bộ phải đạt trong sạch vững mạnh./.


Nguyễn Phóng Hạ - ĐL Đồng Xoài.

In      Trở về 1
 
Các Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh đã đưa
   Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ Điện lực Phước Long (00:00 - 28/12/2015)
   Công tác phát triển đảng tại chi bộ QLĐT – QLDA thuộc Đảng bộ công ty Điện lực Bình Phước (00:00 - 24/12/2015)
   Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân chi bộ Điện lực Bù Đốp năm 2015 (00:00 - 14/12/2015)
   Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015) (00:00 - 14/12/2015)
   Học tập Bác Hồ tiết kiệm điện (00:00 - 08/08/2012)
   Bảo vệ Bác Hồ trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến (00:00 - 06/06/2011)
   Bác dạy về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên (00:00 - 19/05/2011)
   Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác gắn với kỷ niệm 100 năm người ra đi tìm đường cứu nước (00:00 - 13/05/2011)
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. (00:00 - 07/04/2011)
   Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời (00:00 - 28/03/2011)
   Bốn chữ "thật" trong Di chúc Bác Hồ (00:00 - 14/03/2011)
   Quyền lực và đạo đức (00:00 - 14/03/2011)
   Cuộc vận động lớn về đạo đức (00:00 - 07/03/2011)
   Thấm nhuần tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh vào xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay (00:00 - 07/03/2011)

Đầu trang