Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Chào cờ đầu tuần – Một nét đẹp văn hóa của Điện lực Phước Long

Chào cờ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, một trong những cách thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân.      


Với ý nghĩa thiết thực đó, trong những năm qua, thực hiện nghị quyết của Thị ủy Phước Long, Điện lực Phước long đã đều đặn tổ chức sinh hoạt Chào cờ đầu tuần. CBCNV xem như đây là một sinh hoạt định kỳ hàng tuần. Sáng thứ Hai, không ai bảo ai, mỗi người tự sắp xếp thời gian cho mình để tranh thủ đến đúng giờ Chào cờ.

Thông qua buổi Chào cờ, đơn vị đã truyền cảm hứng cho CBCNV bằng những câu chuyện thiết thực về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm và việc làm của CBCNV trong đơn vị.

Việc duy trì nghi thức chào cờ đầu tuần đều đặn giúp mang lại tinh thần vững vàng cũng như ý thức trách nhiệm hơn để bắt đầu một tuần làm việc mới. Mặc dù Chào cờ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đọng lại ở từng CBCNV là niềm tự hào về cơ quan, về quê hương đất nước. Mỗi cán bộ đảng viên, CNV đã có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ; chất lượng, hiệu quả công việc ngày một nâng cao.

Lễ Chào cờ đầu tuần được Điện lực Phước Long tổ chức trang nghiêm, chu đáo và thường xuyên. Hoạt động này đã góp phần xây dựng văn hóa công sở đi vào nề nếp, văn minh; xây dựng cơ quan văn hóa ngày càng bền vững.

In      Trở về Hoàng Tiến Hưng
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Công ty Điện lực Bình Phước tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông, đưa tin, viết bài, ảnh báo chí. (08:25 - 09/05/2017)
   "Văn hóa doanh nghiệp" tại Phân Xưởng Cơ Điện (10:25 - 24/03/2017)
   Người cán bộ quản lý gương mẫu (09:50 - 24/03/2017)
   Công ty Điện lực Bình Phước thực thi văn hóa doanh nghiệp là từng bước nâng cao dịch vụ khách hàng (00:00 - 30/03/2016)
   Nâng cao văn hóa ứng xử xây dựng hình ảnh đẹp của người thợ điện tại Công ty Điện lực Bình Phước (00:00 - 22/03/2016)
   Phòng QLĐT - Hội nghị người lao động năm 2016 (00:00 - 13/01/2016)
   Hội nghị người lao động Ban Quản lý dự án năm 2016 (00:00 - 13/01/2016)
   Hội nghị người lao động Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện năm 2016 (00:00 - 13/01/2016)
   Công ty Điện lực Bình Phước tập huấn Văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng (00:00 - 29/12/2015)
   Công ty Điện lực Bình Phước văn hóa doanh nghiệp từ những điều bình dị nhất (00:00 - 24/12/2015)
   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Phước (00:00 - 30/11/2015)
   Tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVNSPC (00:00 - 11/11/2015)
   Nữ nhân viên trẻ có nhiều sáng kiến (00:00 - 11/11/2015)

Đầu trang