Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 3 tháng năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

- Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

Trong tháng 3/2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 93,04% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2016 tăng 3,76%; luỹ kế sản lượng điện thương phẩm đạt 21,93% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng so với cùng kỳ 9,37%.

 

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

- Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Trong 02 tháng năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 114,46 phút/92,25 phút (kế hoạch giao); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,56 lần/0,34 lần (kế hoạch giao); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 00 lần/0,03 lần (kế hoạch giao).

 

Công tác kinh doanh điện:

Trong tháng 3/2017 toàn công ty tiếp nhận 1.514 hồ sơ yêu cầu cấp điện, giảm 659 hồ sơ so với tháng 02/2017. Trong đó, hồ sơ sinh hoạt có 1.411 hồ sơ, hồ sơ ngoài sinh hoạt có 103 hồ sơ.

Tính đến ngày 31/03/2017 toàn Công ty có 63 công tơ đang vận hành có nguy cơ quá tải, đã thực hiện kiểm tra và xử lý được 63/63 công tơ trong danh sách cảnh báo. Kết quả: 21 trường hợp khách hàng sử dụng quá tải, 05 trường hợp khai báo sai thông tin dòng điện so với thực tế hiện trường, 37 trường hợp công tơ vận hành bình thường.

 

Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 3/2017, sản lượng điện tiết kiệm là 3.210.571 kWh, đạt tỉ lệ 3,05%; Lũy kế đến tháng 3 năm 2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 7.935.272 kWh, đạt tỉ lệ 2,55% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

 

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

a.Công tác đầu tư xây dựng:

Tiếp tục triển khai công trình Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước (KFW); công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 - Khảo sát, lập phương án di dời công trình: Mở rộng đường ĐT 741 đoạn từ Bàu Trư đến trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước.

- Rà soát lại danh mục đầu tư chuẩn bị nguồn vốn đầu tư các lộ ra tại các TBA 110kV và các khu công nghiệp.

- Khảo sát lưới điện 35kV Đồng Xoài - Chơn Thành.

- Khảo sát phương án xây dựng TBA 110kV KCN Becamex Bình Phước.

- Tiến hành gắn các thiết bị cảnh báo sự cố cho các đơn vị

 

b.Về công tác sửa chữa lớn:

-Tiến độ thi công các công trình SCL ước đạt 25%

- Các công trình lưới điện tiến độ thi công ước đạt 27,26%, phòng Ké hoạch vật tư  đang thực hiện giao vật tư, thiết bị theo kế hoạch đã đề ra.

- Các công trình sửa chữa lớn công xa đang thẩm tra kết quả đấu thầu.

- Các công trình kiến trúc đang triển khai đấu thầu thi công.

 

c. Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 3/2017, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 10 công trình với giá trị 1.599.017.000 đồng và giám sát 16 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  106.458.000 đồng

 

d. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 3/2017, toàn Công ty đã phát quang được 198,23 km đường dây trung áp và 93,46 km đường dây hạ áp. Bên cạnh việc vận động nhân dân ủng hộ phát quang tỉa cành cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện, toàn Công ty đã vận động chặt sát gốc 368 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là ĐL Bù Đăng (576 cây), ĐL Bình Long  557 cây.

 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 04/2017:

Công tác cấp điện:

Phối hợp với sở Giao thông vận tải Bình Phước xác định nguồn vốn và vị trí di dời công trình: Mở rộng đường ĐT 741.

- Kiểm tra, khảo sát phương án cấp điện cho các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Khảo sát, xin chủ trương cấp đất để chuẩn bị thực hiện dự án trạm 110kV khu vực Phú Riềng và Bù Gia Mập.

- Ban hành quy trình thi công, giám sát, vận hành, thí nghiệm, bảo dưỡng cáp ngầm của Công ty Điện lwujc Bình Phước.

- Phối hợp Trung tâm SCADA thực hiện kết nối các Recloser trên lưới về Trung tâm điều khiển tại phòng Điều độ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan giữ điện phục vụ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4.

- Chuẩn bị thực hiện phương án khai thác tải lộ ra trạm 110kV Đồng Phú

- Biên soạn lại Quy trình vận hành xử lý sự cố lưới điện lộ ra các TBA 110kV.

 

Công tác kinh doanh:

- Triển khai các hình thức thu tiền điện tại các Điện lực.

- Lập kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Theo dõi và hướng dẫn thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng < 07 ngày.

- Tổng hợp chi phí tách hộ câu phụ kế hoạch năm 2017 tại các Điện lực để xây dựng kế hoạch xóa hộ câu đuôi.

- Khai thác chỉ số các điểm đo giao nhận điện tại trạm 110kV Đồng Phú.

 

Công tác đầu tư xây dựng:

- Tổ chức hội thảo QLKT-QLVH năm 2017, tổng kết đánh giá việc gắn bảng tole nguy hiểm, thiết bị cảnh báo sự cố, tiêu chuẩn lưới điện và một số vướng mắc trong công tác QLKT.

- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các công trình ĐTXD năm 2017.

- Phối hợp với sở Giao thông vận tải xác định nguồn vốn và vị trí di dời công trình: Mở rộng đường ĐT 741.

- Kiểm tra, khảo sát phương án cấp điện cho các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Cài đặt tụ bù trung áp khu vực TX. Phước Long và huyện Bù Gia Mập.

- Khảo sát, xin chủ trương cấp đất để chuẩn bị thực hiện dự án trạm 110kV khu vực Phú Riềng và Bù Gia Mập.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 06513 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)
   Thông cáo báo chí chiến dịch "Giờ Trái đất" (07:04 - 27/02/2013)
   Thông cáo báo chí tình hình cung ứng điện Tết Quý Tỵ 2013 của EVN (09:30 - 12/02/2013)

Đầu trang