Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 4 tháng năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

- Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

Trong tháng 4/2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 93,72% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2016 tăng 4,52%; luỹ kế sản lượng điện thương phẩm đạt 30,33% so với kế hoạch Tổng Công ty giao và tăng so với cùng kỳ 7,98%.

 

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

- Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Trong 02 tháng năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 53,06 phút/92,25 phút (kế hoạch giao); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,56 lần/0,34 lần (kế hoạch giao); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,03 lần/0,03 lần (kế hoạch giao).

 

Công tác kinh doanh điện:

Trong tháng 03/2017 toàn công ty tiếp nhận 1.560  hồ sơ yêu cầu cấp điện, tăng 46 hồ sơ so với tháng 03/2017. Trong đó, hồ sơ sinh hoạt có 1.463 hồ sơ, hồ sơ ngoài sinh hoạt có 97 hồ sơ.

Trong tháng, toàn Công ty có 57.034 khách hàng có điện năng tiêu thụ tăng/giảm 30% so với tháng trước, đã kiểm tra 16.231 trường hợp, kết quả :

- Công tơ hư/kẹt đĩa: 30 trường hợp.

- Ghi điện viên ghi sai chỉ số: 67 trường hợp.

- Bình thường: 16.224 trường hợp.

 

Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 04/2017, sản lượng điện tiết kiệm là 2.843.457 kWh, đạt tỉ lệ 2,38%; Lũy kế đến tháng 4 năm 2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 10.778.729 kWh, đạt tỉ lệ 2,5% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

 

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

a.Công tác đầu tư xây dựng:

Các công trình lưới điện đang trình Sở Công thương thẩm tra, phê duyệt.

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Bình Phước (vay vốn KfW 3) Công ty đang làm tờ trình phê duyệt nhà thầu báo cáo EVN SPC.

- Dự án “Nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn N-1 tỉnh Bình Phước” Công ty đang phối hợp với Công ty Tư vấn điện miền Nam tiến hành khảo sát.

 

b.Về công tác sửa chữa lớn:

- Tiến độ thi công các công trình SCL đạt 66%. Giá trị hoạch toán vào sổ sách kế toán: 12.149 triệu đồng, đạt 43% giá trị thực hiện.

- Các công trình lưới điện tiến độ thi công đạt 69%.

- Các công trình sửa chữa lớn công xa thực hiện 60%.

- Các công trình kiến trúc đang triển khai tiến độ thi công đạt 34%.

 

c. Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

  Trong tháng 4/2017, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 07 công trình với giá trị 1.268.650.000 đồng và giám sát 14 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  102.728.000 đồng

 

d. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 4/2017, toàn Công ty đã phát quang được 101,69 km đường dây trung áp (bằng 44,37 % so với cùng kỳ 2016) và 92,31 km đường dây hạ áp (bằng 90,5 % so với cùng kỳ 2016). Bên cạnh việc vận động nhân dân ủng hộ phát quang tỉa cành cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện, toàn Công ty đã vận động chặt sát gốc 39 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là Bù Đăng 576 cây, Bình Long 441 cây.

 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 05/2017:

Công tác cấp điện:

- Kiểm tra công tác QLKT, QLVH, công tác môi trường và giảm tổn thất điện năng tại các đơn vị.

- Thu gom chất thải nguy hại để thanh lý trong đợt 06 tháng đầu năm 2017.

- Hoàn thành công tác kiểm tra PCB trước khi thanh lý MBA đợt 1 năm 2017.

- Tiếp tục triển khai khảo sát dự án DPL 4 khu vực thị xã Phước Long, Đồng Xoài.

- Tiếp tục kiểm tra, khảo sát phương án cấp điện cho các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tiếp tục khảo sát, xin chủ trương cấp đất để chuẩn bị thực hiện dự án trạm 110kV khu vực Phú Riềng và Bù Gia Mập.

- Phối hợp các đơn vị giữ điện phục vụ Lễ Quốc tế Lao động 01/5 và thi tốt nghiệp THPT 2017.

- Phối hợp các đơn vị chuẩn bị và thực hiện phương án khai thác tải lộ ra trạm 110kV Đồng Phú.

- Biên soạn lại Qui trình vận hành xử lý sự cố lưới điện lộ ra các TBA 110kV.

 

Công tác kinh doanh:

- Kiểm tra công tơ mất, cháy, hỏng, vận hành quá tải.

- Kiểm tra công tác khai thác hiệu suất trạm biến áp công cộng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 06513 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)
   Thông cáo báo chí chiến dịch "Giờ Trái đất" (07:04 - 27/02/2013)
   Thông cáo báo chí tình hình cung ứng điện Tết Quý Tỵ 2013 của EVN (09:30 - 12/02/2013)
   Thông cáo báo chí Khởi công dự án phân phối hiệu quả (DEP) khu vực phía Bắc bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (09:27 - 14/01/2013)

Đầu trang