Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 6 năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

Trong tháng 6/2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 101% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2016 tăng 12,63%; luỹ kế sản lượng điện thương phẩm đạt 48,59% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 9,02%.

 

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Trong  tháng 6 năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 147,79 phút/92,25 phút (kế hoạch giao); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,33 lần/0,34 lần (kế hoạch giao); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,04 lần/0,03 lần (kế hoạch giao).

 

Công tác kinh doanh điện:

Trong tháng 6/2017 toàn công ty tiếp nhận 1.426 hồ sơ yêu cầu cấp điện, giảm 243 hồ sơ so với tháng 5/2017. Trong đó, hồ sơ sinh hoạt có 1.285 hồ sơ, hồ sơ ngoài sinh hoạt có 141 hồ sơ. Trong tháng toàn Công ty có 43.345 khách hàng có điện năng tiêu thụ bất thường tăng/giảm 30% so với tháng trước, đã kiểm tra xác định nguyên nhân 7.350 trường hợp, kết quả cụ thể như sau:

- Công tơ hư/kẹt đĩa: 63 trường hợp.

- Ghi điện viên ghi sai chỉ số: 46 trường hợp.

- Công tơ bình thường: 7.241 trường hợp.

 

Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 6/2017, sản lượng điện tiết kiệm là 391.136 kWh, đạt tỉ lệ 0,30%; Lũy kế đến tháng 6/2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 14.123.061 kWh, đạt tỉ lệ 2,05% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và đạt 66,31% kế hoạch năm 2017.

 

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

a.Công tác đầu tư xây dựng:

- Tính tới ngày 30/6/2017 ước giá trị thi công 42,301 tỷ đồng đạt 25,26% giá trị vốn Tổng Công ty giao (kế hoạch 167,440 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 8,327 tỷ đồng đạt 4,97% kế hoạch vốn.

- Công trình lưới điện kế hoạch năm 2018 mới triển khai thi công được 16/28 công trình giá trị thực hiện là 6,057 tỷ đồng/ 96,235 tỷ đồng đạt 6,29%.

- Công trình kiến trúc ước giá trị thực hiện là 11,08 tỷ đồng/18,285 tỷ đồng đạt 60,59%; giá trị giải ngân 0,529 tỷ đồng đạt 2,9%.

- Công trình mua sắm giá trị thực hiện là 22,671 tỷ đồng/26,264 tỷ đồng đạt 86,32%; giá trị giải ngân 5,3 tỷ đồng đạt 20,2%.

- Công trình  trả nợ vốn vay giá trị giải ngân 2,493 tỷ đồng đạt 100%.

 

b.Về công tác sửa chữa lớn:

- Tiến độ thi công các công trình SCL đạt 98% kế hoạch vốn. Giá trị hoạch toán vào sổ sách kế toán: 23.908 triệu đồng, đạt 84,57% giá trị thực hiện.

- Các công trình lưới điện tiến độ thi công đạt 100%.

- Các công trình sửa chữa lớn công xa thực hiện 100%.

- Các công trình kiến trúc đang triển khai tiến độ thi công đạt 82%.  

 

c. Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 6/2017, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 10 công trình với giá trị 1.530.858.669 đồng và giám sát 28 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  237.822.000 đồng.

 

d. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 6/2017, toàn Công ty đã phát quang được 210,7 km đường dây trung áp (bằng 55,81 % so với cùng kỳ 2016) và 141,11 km đường dây hạ áp. Toàn Công ty đã vận động nhân dân chặt sát gốc 599 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là ĐL Bù Đăng (576 cây), ĐL Bình Long (322 cây).

 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 07/2017:

Công tác cấp điện:

- Triển khai công trình Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước (KFW); công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Triển khai các công trình XDCB bổ sung kế hoạch năm 2017.

- Triển khai gấp các bước lập hồ sơ thiết kế và chọn nhà thầu thi công cho công trình các lộ ra 22kV và chuẩn bị cho công trình di dời lưới điện dọc đường ĐT 741 (SPC dự kiến cấp vốn trong tháng 7/2017).

Tập trung nhiệm vụ công tác kỹ thuật phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, liên tục, hoàn thành dự án giảm tổn thất điện năng; tham mưu công tác đầu tư, chống quá tải.

- Tiếp tục kiểm tra, cắm mốc và bàn giao mặt bằng xây dựng các lộ ra cáp ngầm 22kV thuộc TBA 110/22kV KCN Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

 

Công tác kinh doanh:

- Kiểm tra công tác khai thác hiệu suất trạm biến áp công cộng.

- Kiểm tra công tơ mất, cháy, hỏng, vận hành quá tải.

- Phối hợp với công ty IFC hướng dẫn cách xử lý, khắc phục lỗi modem GPRS trạm biến áp công cộng tại các Điện lực.

- Kiểm tra hệ thống đo đếm có nghi vấn bất thường.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 06513 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)

Đầu trang