Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

Trong tháng 7/2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 112,46% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2016 tăng 25,41%; luỹ kế sản lượng điện thương phẩm đạt 57,72% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.420.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 11,32%.

 

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Trong  tháng 7 năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 75,92 phút/92,25 phút (kế hoạch giao); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,28 lần/0,34 lần (kế hoạch giao); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,01 lần/0,03 lần (kế hoạch giao).

 

Công tác kinh doanh điện:

Trong tháng 07/2017 toàn công ty tiếp nhận 1.723 hồ sơ yêu cầu cấp điện, tăng 297 hồ sơ so với tháng 6/2017. Trong đó, hồ sơ sinh hoạt có 1.551 hồ sơ, hồ sơ ngoài sinh hoạt có 172 hồ sơ.

 

Trong tháng, toàn Công ty có 42.344 khách hàng có ĐNTT bất thường tăng/giảm 30% so với tháng trước, đã kiểm tra xác định nguyên nhân 7.307 trường hợp, cụ thể như sau:

- Công tơ hư/kẹt đĩa: 84 trường hợp.

- Ghi điện viên ghi sai chỉ số: 54 trường hợp.

- Công tơ bình thường: 7.169 trường hợp.

 

Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 7/2017, sản lượng điện tiết kiệm là 1.364.350 kWh, đạt tỉ lệ 1,05%. Lũy kế đến tháng 7/2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 15.487.411 kWh, đạt tỉ lệ 1,89% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và đạt 72,71% kế hoạch năm 2017

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

a.Công tác đầu tư xây dựng:

Tính tới ngày 31/7/2017 ước giá trị thi công 49,019 tỷ đồng đạt 29,28% giá trị vốn Tổng Công ty giao (kế hoạch 167,440 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 23,687 tỷ đồng đạt 14,15% kế hoạch vốn.

- Công trình lưới điện triển khai thi công được 16/28 công trình giá trị thực hiện là 10,315 tỷ đồng/ 96,235 tỷ đồng đạt 10,72%; giá trị giải ngân 15,366 tỷ đồng đạt 15,97%.

- Công trình kiến trúc ước giá trị thực hiện là 13,539 tỷ đồng/18,285 tỷ đồng đạt 74,05%; giá trị giải ngân 0,529 tỷ đồng đạt 2,9%.

- Công trình mua sắm giá trị thực hiện là 22,671 tỷ đồng/26,264 tỷ đồng đạt 86,32%; giá trị giải ngân 5,3 tỷ đồng đạt 20,2%.

- Công trình  trả nợ vốn vay giá trị giải ngân 2,493 tỷ đồng đạt 100%.

- Hai dự án vốn vay: Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Bình Phước (vay vốn KfW 3); Dự án “Nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn N-1 tỉnh Bình Phước” hiện nay chưa triển khai thi công được, lý do chưa có vốn.

 

b.Về công tác sửa chữa lớn:

Tính đến ngày 31/7/2017 khối lượng thi công các công trình SCL đạt 100% hiện đang quyết toán. Tổng giá trị quyết toán là 23.847 triệu đồng đạt 84,35% kế hoạch vốn, trong đó:

- 05 xe hoàn tất quyết toán với giá trị 740 triệu đồng.

- 11 công trình lưới trạm quyết toán với giá trị 20.571 triệu đồng.

- 06 công trình kiến trúc quyết toán với giá trị 2.535 triệu đồng.

 

c. Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 7/2017, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 03 công trình với giá trị 377.440.000 đồng và giám sát 19 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  111.615.000 đồng.

 

d. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 7/2017, toàn Công ty đã phát quang được 179,4 km đường dây trung áp và 140,7 km đường dây hạ áp. Toàn Công ty đã vận động nhân dân chặt sát gốc 29 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là ĐL Bù Đăng (576 cây), ĐL Bình Long (322 cây) , đề nghị các Đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức (cá nhân) tự nguyện chặt sát gốc cây cao su nằm trong HLATLĐCA nhằm giảm sự cố lưới điện trong mùa mưa.

 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 08/2017:

Công tác cấp điện:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn năm 2017.

- Triển khai công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước (KFW); công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Các đơn vị quản lý vận hành kiểm tra củng cố lưới trạm, giải quyết các trạm quá tải đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục.

- Đẩy mạnh công tác nhận thuê quản lý vận hành lưới điện của khách hàng; công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị của khách hàng theo thông tư 39.

- Gấp rút thi công các công trình đầu tư xây dựng năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai lập lại phương án kỹ thuật,dự toán các công trình sửa chữa lớn bổ sung kế hoạch năm 2017

- Theo dõi tiến độ triển khai thi công các lộ ra 22kV TBA 110/22kV Minh Hưng.

- Xây dựng tiêu chuẩn 5S lưới điện, chấm điểm lưới điện.

 

Công tác kinh doanh:

- Tổ chức tập huấn cài đặt công tơ điện tử cho các Điện lực.

- Theo dõi tiến độ thực hiện thay thế công tơ điện tử cho trạm biến áp công cộng.

- Tiếp tục thí điểm chương trình quản lý công tơ điện tử.

- Tập huấn công tác dịch vụ khách hàng cho các Điện lực.

- Kiểm tra công tơ mất, cháy, hỏng, vận hành quá tải.

- Kiểm tra công tác khai thác hiệu suất trạm biến áp công cộng.

- Kiểm tra hệ thống đo đếm có nghi vấn bất thường.

- Kiểm tra công tác cung ứng điện tại các Điện lực trực thuộc.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 06513 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)

Đầu trang