Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những giá trị

Yếu tố văn hoá luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là văn hoá của một tổ chức vì vậy nó bao gồm các giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong các hành vi mỗi thành viên trong doanh nghiệp.

 Văn hóa doanh nghiệp, bắt nguồn từ những giá trị.

Cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp là tinh thần và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Nhân viên cần được giáo dục nhận thức rằng việc đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục là thể hiện sự tự hào là thành viên của công ty, và có ích cho công việc của họ chứ không phải họ mang những thứ đó để làm quảng cáo.

 Một câu hỏi được đặt ra rằng: vậy những giá trị nào là hợp lý và giá trị nào là không hợp lý. Điều này tùy thuộc vào từng tổ chức riêng biệt, nhưng tựu chung lại, có một số giá trị được đề cao trong nội bộ tổ chức đó là:

- Sự thành thực (thể hiện là nói thật, không gian dối, cam kết thực hiện những gì mình hứa hẹn và đảm bảo đúng những gì mình sẽ thực hiện);

- Sự tự giác (thể hiện ở mức độ sẵn sàng với công việc, không ngại khó khăn, làm việc hết mình vì lợi ích của tổ chức);

- Sự khôn khéo (biết nói những gì cần nói, hỏi những điều cần hỏi, tranh luận những điều đáng tranh luận và sắp xếp những gì hợp lý nhất).

Ngoài ra còn một số giá trị khác được đề cập tới như sự tự tin, sáng tạo … Những giá trị này sẽ là nền tảng định hướng cho văn hóa của doanh nghiệp.

Ngoài ra văn hóa có cả biểu hiện hữu hình và vô hình cụ thể là:

*Lớp bề mặt của văn hoá doanh nghiệp biểu hiện hữu hình như:

-Trang phục làm việc, môi trường làm việc, lợi ích, khen thưởng, đối thoại, cân bằng công việc - cuộc sống, cấu trúc tổ chức, các mối quan hệ…

*Phần lõi: Biểu hiện vô hình

Các giá trị: Đối thoại riêng,các quy tắc vô hình,thái độ,niềm tin,tâm trạng và cảm xúc,cách hiểu vô thức,tiêu chuẩn…

Văn hóa doanh nghiệp cần được xây dựng như thế nào để có thể giữ nhân viên với công việc, với doanh nghiệp?

Văn hóa doanh nghiệp” (VHDN) là cụm từ đã khá quen thuộc với hầu hết các doanh nghiệp. Thế nhưng, khi trả lời các câu hỏi: Cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp ra sao? thay đổi văn hóa doanh nghiệp thế nào cho phù  hợp với những yêu cầu mới?... thì đây vẫn là một bài toán khó.

 người lãnh đạo tạo ra văn hóa cho doanh nghiệp, nên việc đầu tiên, lãnh đạo phải thay đổi chính mình như thay đổi ngôn ngữ giao tiếp và ngôn ngữ lãnh đạo.

Và say đây có ba yếu tố cơ bản trong công tác xây dựng, thực thi VHDN:

Một là: Văn hóa doanh nghiệp cũng cần có đủ sức nặng để tạo dấu ấn sâu sắc lên nhân viên. Sức nặng của văn hóa doanh nghiệp chỉ hiện hữu khi những người có trách nhiệm tính đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tầng sâu nhất, là giá trị cơ bản và các triết lý kinh doanh mà doanh nghiệp theo đuổi.

Hai là: Độ bám của VHDN vào hoàn cảnh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Hoàn cảnh bên trong là những vấn đề, yếu tố nội bộ ví dụ như đặc trưng về cơ cấu hay trình độ nhân lực của công ty. Nếu công ty nhỏ, ít phòng ban, nhân viên vốn dĩ đã rất hòa hợp thì không cần đề ra tiêu chí “chống bè phái” trong văn hóa doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có đội ngũ lao động chủ yếu là công nhân mà tổ chức việc giao lưu, kết nối nhân viên bằng hình thức xây dựng câu lạc bộ ngoại ngữ thì không hiệu quả bằng việc tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, trò chơi vận động. Độ bám của VHDN với hoàn cảnh bên ngoài doanh nghiệp là môi trường văn hóa - xã hội mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Đó có thể là văn hóa địa phương, văn hóa vùng miền, văn hóa dân tộc…

Ba là: Sự xác tín của cấp lãnh đạo với việc thực hiện tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các lãnh đạo luôn là những người mà nhân viên sẽ nhìn vào khi muốn xác lập sự tin tưởng của mình với văn hóa doanh nghiệp.

Nhiều người cho rằng VHDN là một tài sản của doanh nghiệp. Vai trò của VHDN ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế mạnh mẽ như hiện nay.Văn hóa làm nên tính cách của doanh nghiệp, ngược lại, doanh nghiệp được biết đến qua văn hóa của mình.

VHDN sẽ thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh, giao tiếp và tương tác hiệu quả giữa các nhân viên. Họ sẽ hiểu được vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức mà không cần phải có người nhắc nhở. Đó cũng là keo gắn kết các thành viên của doanh nghiệp. Nó giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động. Khi doanh nghiệp phải đối mặt với các xung đột nội bộ xảy ra thì văn hoá chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất.

VHDN ngày càng quan trọng hơn trong cuộc chiến giữ chân và thu hút nhân tài của các công ty, đặc biệt là tình trạng “chảy máu chất xám” đang phổ biến hiện nay. Lương và thu nhập chỉ là một phần của động lực làm việc. Khi thu nhập đạt đến một mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp hơn để được làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp, hoà đồng, thoải mái, được đồng nghiệp tôn trọng.   

Việc thực thi VHDN tại Công ty Điện lực Bình Phước.

Công ty Điện lực Bình Phước luôn coi trọng và thấm nhuần văn hóa chính là gốc, là rễ, là nền tảng vững chắc của mọi vấn đề, tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, gắn kết mọi người gần lại, thương yêu, tôn trọng nhau và hết mình vì công việc. Nếu lãnh đạo Công ty không nhận thức được rõ ràng thì không thể có một Công ty Điện lực Bình Phước như hiện nay và không thể phát triển một cách bền vững được. Ban giám đốc luôn hướng đến việc xây dựng Công ty dựa trên nên tảng vững chắc của truyền thống văn hóa dân tộc, điều mà Ban giám đốc mong muốn là mỗi nhân viên đều coi trong Công ty là ngôi nhà chung.

Ông Lê Tấn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó giám đốc Công ty cho biết: “Công ty Điện lực Bình Phước có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, trên đưới một lòng quyết tâm xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Trên cơ sở đó việc thực thi văn hóa doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, cới mở. Từ đó người lao động phát huy tối đa năng lực của mỗi con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.”.

Để hình thành một nền văn hóa mạnh và có bản sắc riêng, Công ty đã xây dựng những tiêu chuẩn về văn hóa và buộc mọi người khi vào làm việc trong Công ty phải tuân theo. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này thường xuyên được cập nhật, bổ sung thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

Công ty Điện lực Bình Phước tạo dựng truyền thống tốt đẹp mang đặc trưng riêng, bộc lộ một nét gì đó hơi độc đáo, nó tạo cho CBCNV trong toàn Công ty một sự yên tâm khi được làm việc tại đây. Khi đến Công ty mọi người càng cảm nhận rõ hơn về cái văn hóa thân thiện của Công ty thông qua nụ cười, cách ứng xử của mỗi CBCNV-LĐ. Với Công ty Điện lực Bình Phước - một doanh nghiệp mới thành lập được 19 năm do đó còn cần học hỏi kinh nghiệm từ những doanh nghiệp lớn để hội nhập, hợp tác và phát triển.Tuy nhiên, Công ty Điện lực Bình Phước từ lâu đã được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam,

Đây chính là những biểu hiện bên ngoài của VHDN mà Công ty Điện lực Bình Phước bộc lộ một cách dễ thấy nhất đối với cộng đồng xung quanh.

Nhằm nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ khách hàng cũng như tạo ra một nét văn hóa đặc sắc riêng của Công ty Điện lực Bình Phước, trong năm qua Công ty đã tổ chức lớp “ Đào tạo văn hóa doanh nghiệp” cho tất cả các cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc.

Cùng với sự phát triển của xã hội, Công ty Điện lực Bình Phước đang từng bước khẳng định trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty. Qua việc thực thi văn hóa của mình Công ty Điện lực Bình Phước đang dần tiến đến gần hơn với khách hàng.Trải qua giai đoạn hình thành và phát triển, đi từ khó khăn này đến khó khăn khác, Công ty Điện lực Bình Phước đã và đang không ngừng lớn mạnh và vươn xa hơn. Văn hóa Công ty Điện lực Bình Phước đã mang đến cho khách hàng một sự an tâm khi sử dụng dịch vụ và là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của tất cả mọi người mọi nhà, xứng đáng với lời bài hát của nhạc sỹ Tôn Thất Lập đã viết: Tình người trong ta tình người bao la, dòng điện trong ta gọi đời bay xa…/.

In      Trở về Hồ Thị Trầm
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Nâng cao hình ảnh, chất lượng phục vụ khách hàng của Điện lực Bình Long. (14:17 - 14/09/2017)
   Chào cờ đầu tuần – Một nét đẹp văn hóa của Điện lực Phước Long (08:20 - 22/05/2017)
   Công ty Điện lực Bình Phước tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông, đưa tin, viết bài, ảnh báo chí. (08:25 - 09/05/2017)
   "Văn hóa doanh nghiệp" tại Phân Xưởng Cơ Điện (10:25 - 24/03/2017)
   Người cán bộ quản lý gương mẫu (09:50 - 24/03/2017)
   Công ty Điện lực Bình Phước thực thi văn hóa doanh nghiệp là từng bước nâng cao dịch vụ khách hàng (00:00 - 30/03/2016)
   Nâng cao văn hóa ứng xử xây dựng hình ảnh đẹp của người thợ điện tại Công ty Điện lực Bình Phước (00:00 - 22/03/2016)
   Phòng QLĐT - Hội nghị người lao động năm 2016 (00:00 - 13/01/2016)
   Hội nghị người lao động Ban Quản lý dự án năm 2016 (00:00 - 13/01/2016)
   Hội nghị người lao động Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện năm 2016 (00:00 - 13/01/2016)
   Công ty Điện lực Bình Phước tập huấn Văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng (00:00 - 29/12/2015)
   Công ty Điện lực Bình Phước văn hóa doanh nghiệp từ những điều bình dị nhất (00:00 - 24/12/2015)
   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển bền vững của Công ty Điện lực Bình Phước (00:00 - 30/11/2015)
   Tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVNSPC (00:00 - 11/11/2015)
   Nữ nhân viên trẻ có nhiều sáng kiến (00:00 - 11/11/2015)

Đầu trang