Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

Trong tháng 8/2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 107,05% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2016 tăng 19,38%; luỹ kế sản lượng điện thương phẩm là 948.924 MWh đạt 63,83% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.420.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 12,35%.

Hiện nay tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải Công nghiệp chiếm tỉ lệ 52,48%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 39,02%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 2,65%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,24% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,61% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  

 

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Trong  tháng 7 năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 71,81 phút/92,25 phút (vượt kế hoạch giao); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,17 lần/0,34 lần (vươt kế hoạch giao); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,00 lần/0,03 lần (vượt kế hoạch giao).

 

Công tác kinh doanh điện:

Trong tháng 8/2017 toàn công ty tiếp nhận 1.523 hồ sơ yêu cầu cấp điện, giảm 200 hồ sơ so với tháng 7/2017. Trong đó, hồ sơ sinh hoạt có 1.371 hồ sơ, hồ sơ ngoài sinh hoạt có 152 hồ sơ

Trong tháng toàn Công ty có 39.481 khách hàng có điện năng tiêu thụ bất thường tăng/giảm 30% so với tháng trước, đã kiểm tra xác định nguyên nhân 7.214 trường hợp, kết quả cụ thể như sau:

- Công tơ hư/kẹt đĩa: 136 trường hợp.

- Ghi điện viên ghi sai chỉ số: 96 trường hợp.

- Công tơ bình thường: 6.982 trường hợp.

 

Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 08/2017, sản lượng điện tiết kiệm là 2.972.545 kWh, đạt tỉ lệ 2,30%; Lũy kế đến tháng 08/2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 18.459.955 kWh, đạt tỉ lệ 1,95% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và đạt 86,67% kế hoạch năm 2017.

 

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

a.Công tác đầu tư xây dựng:

Tính tới ngày 31/8/2017 ước giá trị thi công 52,5 tỷ đồng đạt 34,36% giá trị vốn Tổng Công ty giao (kế hoạch 152.787 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 45,763 tỷ đồng đạt 30% kế hoạch vốn.

b.Về công tác sửa chữa lớn:

Tính đến ngày 31/8/2017 giá trị quyết toán là 22.571 triệu đồng đạt 79,84% kế hoạch vốn, trong đó:

- 05 xe hoàn tất quyết toán với giá trị 740 triệu đồng.

- 11 công trình lưới trạm quyết toán với giá trị 20.571 triệu đồng.

- 06 công trình kiến trúc quyết toán với giá trị 2.535 triệu đồng.

 

c. Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 8/2017, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 06 công trình với giá trị 1.085.130.000 đồng và giám sát 33 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  401.519.511  đồng.

 

d. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 08 năm 2017, toàn Công ty đã phát quang được 214,33 km đường dây trung áp và 119,7 km đường dây hạ áp.

Bên cạnh việc vận động nhân dân ủng hộ phát quang tỉa cành cây cao su có nguy cơ ngã vào lưới điện, toàn Công ty đã vận động chặt sát gốc 811 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là ĐL Bù Đăng (576 cây), ĐL Bình Long (259 cây.

 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 09/2017:

Công tác cấp điện:

Phối hợp Trung tâm SCADA thực hiện kết nối các Recloser trên lưới về Trung tâm điều khiển tại phòng Điều độ.

- Phối hợp với các đơn vị giữ điện phục vụ Lễ 2/9.

- Phối hợp với các đơn vị lập phương án cung cấp điện khi thi công đường dây: KCN Nam Đồng Phú, di dời lưới điện đường DT741 và đường dây cấp điện cho khu vực Camphuchia.

- Triển khai các đơn vị công trình sửa chữa lớn bổ sung kế hoạch năm 2017, công trình sửa chữa lớn năm 2018.

- Hoàn tất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Phước.

- Triển khai các đơn vị thực hiện công trình ĐTXD năm 2017.

- Đăng ký vốn ĐTXD năm 2018 với Tổng Công ty.

- Tiếp nhận cáp và vật tư thiết bị từ Tổng công ty và các nhà thầu, đồng thời cấp phát cho các Điện lực phục vụ cho công tác nhận thầu thi công và gắn điện kế năm 2017.

Công tác kinh doanh:

Lập kế hoạch kiểm tra việc nhập số liệu và tính toán tổn thất điện năng theo phương pháp mới tại các Điện lực.

- Làm việc với ABBank về phí thu tiền điện tại khu vực Đồng Xoài

- Hoàn thiện tư vấn thiết kế và chào thầu xây dựng phòng giao dịch khách hàng Tổ Điện Đức Liễu, Tổ Điện Đăng Hà.

- Tập huấn cài đặt công tơ điện tử và hướng dẫn thực hiện theo quyết định số 505/QĐ-EVN năm 2017.

- Kiểm tra công tơ mất, cháy, hỏng, vận hành quá tải.

- Kiểm tra công tác khai thác hiệu suất trạm biến áp công cộng.

- Kiểm tra hệ thống đo đếm có nghi vấn bất thường.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 06513 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)

Đầu trang