Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

1.Sản lượng điện thương phẩm:

Trong tháng 9/2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 108,26% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2016 tăng 20,72%; luỹ kế sản lượng điện thương phẩm là 1.082.437 MWh đạt 76,23% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.420.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 13,32%.

Hiện nay tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải Công nghiệp chiếm tỉ lệ 52,91%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 38,65%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 2,62%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,23% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,58% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  

2.Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

Trong  tháng 9 năm 2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là -6,1 phút/92,25 phút (vượt kế hoạch giao); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là -0,1 lần/0,34 lần (vươt kế hoạch giao); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,00 lần/0,03 lần (vượt kế hoạch giao).

3.Công tác kinh doanh điện:

Trong tháng 9/2017 toàn Công ty tiếp nhận 1.196  hồ sơ yêu cầu cấp điện, giảm 315 hồ sơ so với tháng 8/2017. Trong đó, hồ sơ sinh hoạt có 968 hồ sơ, hồ sơ ngoài sinh hoạt có 85 hồ sơ.

Trong tháng toàn Công ty có 41.398 khách hàng có điện năng tiêu thụ bất thường tăng/giảm 30% so với tháng trước, đã kiểm tra xác định nguyên nhân 3.994 trường hợp, kết quả cụ thể như sau:

- Công tơ bình thường: 3.483 trường hợp.

- Ghi điện viên ghi sai chỉ số: 67 trường hợp.

- Công tơ hư/kẹt đĩa: 70 trường hợp.

- Khách hàng không sử dụng: 374 trường hợp

4.Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 09/2017, sản lượng điện tiết kiệm là 2.296.032 kWh, đạt tỉ lệ 1,72%; Lũy kế đến tháng 09/2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 20.755.987 kWh, đạt tỉ lệ 1,95% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và đạt 97,45% kế hoạch năm 2017.

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

1.Công tác đầu tư xây dựng:

Tính tới ngày 30/9/2017 ước giá trị thi công 117,6 tỷ đồng đạt 77% giá trị vốn Tổng Công ty giao (kế hoạch 152,878 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 50,5 tỷ đồng đạt 33,03% kế hoạch vốn.

2.Về công tác sửa chữa lớn:

Tính đến ngày 30/9/2017 giá trị quyết toán là 22.571 triệu đồng đạt 80% kế hoạch vốn.

Hiện nay,  Công ty Điện lực Bình Phước đang triển khai thi công 13 công trình SCL bổ sung năm 2017 với giá trị 5.698 triệu đồng. Dự kiến thi công hoàn tất trong tháng 11/2017.

3. Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 9/2017, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 17 công trình với giá trị 2.478.119.796 đồng và giám sát 25 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  281.230.645 đồng

4. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 9 năm 2017, toàn Công ty đã phát quang được 117,01 km đường dây trung áp và 131,97 km đường dây hạ áp.

Bên cạnh việc vận động nhân dân ủng hộ phát quang tỉa cành cây cao su có nguy cơ ngã vào lưới điện, toàn Công ty đã vận động chặt sát gốc 110 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là ĐL Bù Đăng (576 cây), ĐL Bình Long (238 cây),

III. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2017:

1.Công tác cấp điện:

Đảm bảo cung cấp điện, an toàn ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn năm 2017.

2.Công tác kinh doanh:

Chuẩn bị các nội dung cho chương trình “Tri ân khách hàng”.

- Triển khai chuyển cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng các đơn vị về Trung tâm dịch vụ  theo yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiếp tực triển khai các hình thức thu tiền điện tại các Điện lực.

- Phối hợp Chi nhánh điện cao thế đi kiểm tra các đo đếm ranh giới giao nhận điện năng tại các trạm 110kV.

- Triển khai các bước thi công xây dựng phòng giao dịch khách hàng tại Tổ Điện Đức Liễu, Tổ Điện Đăng Hà.

Tham dự Lễ tổng kết Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” và “Tiết kiệm điện trong trường học” năm 2017 tại các đơn vị.

- Kiểm tra các công tác: công tác thực hiện khai thác hiệu suất trạm biến áp công cộng, Hệ thống đo đếm khách hàng có nghi vấn; khách hàng có sản lượng bất thường, công tác quản lý hợp đồng mua bán điện, áp giá bán điện, khách hàng có mua công suất phản kháng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)

Đầu trang