Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017

Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và Sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện tháng 10:

Trong tháng 10 năm 2017, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh , phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

1.Sản lượng điện thương phẩm:

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện 129.261 triệu kWh, đạt 109,92% so với kế hoạch, và tăng 22,58% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng thực hiện 1.211.697 triệu kWh đạt 85,33% so với kế hoạch kế hoạch cả năm và tăng 14,24% so với cùng kỳ năm trước.

2.Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

Độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với năm 2016. Trong tháng 10, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 69,83/92,25 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,28/0,34 lần, tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,00/0,03 lần, về độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch giao.

3.Công tác kinh doanh điện:

Toàn Công ty còn 09 công tơ quá hạn định kỳ chưa thay thế. Các trường hợp thiết bị đo đếm quá hạn định kỳ do các nguyên nhân: Khách hàng đóng cửa, đi khỏi nơi cư trú, Điện lực đã thực hiện lập biên bản với sự chứng kiến và xác nhận của chính quyền địa phương.

4.Công tác tiết kiệm điện:

Sản lượng điện tiết kiệm trong toàn tỉnh là 2.404.432 kWh, đạt tỷ lệ 1,05% điện thương phẩm. Lũy kế đến tháng 10/2017, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 23.160.419 kWh;  đạt tỉ lệ 1,91% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và đạt 109% kế hoạch năm 2017.

5.Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp:

 Trong tháng 10, các Điện lực trực thuộc đã phát quang/tỉa nhánh cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành an toàn đến 255,49 km đường dây trung  áp và 206,41 km đường dây hạ áp. Trong đó, đã vận động nhân dân chặt sát gốc 230 cây cao su để tránh ngã đổ và đường dây điện.

II. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

1.Công tác đầu tư xây dựng:

Tính tới ngày 31/10/2017 ước giá trị thi công 110 tỷ đồng đạt 73% giá trị vốn Tổng công ty giao (kế hoạch 152,878 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 60,30 tỷ đồng đạt 39,46% kế hoạch vốn, trong đó:

- Công trình lưới điện triển khai thi công được 30/40 công trình giá trị thực hiện là 67 tỷ đồng/ 97,024 tỷ đồng đạt 69,01%; giá trị giải ngân 21,484 tỷ đồng đạt 22,15%.

- Công trình kiến trúc ước giá trị thực hiện là 16,9 tỷ đồng/20,97 tỷ đồng đạt 81%; giá trị giải ngân 13,33 tỷ đồng đạt 63,57%.

- Công trình mua sắm giá trị thực hiện là 22,77 tỷ đồng/32,208 tỷ đồng đạt 71%; giá trị giải ngân 22,889 tỷ đồng đạt 71,07%.

- Công trình  trả nợ vốn vay giá trị giải ngân 2,593 tỷ đồng đạt 100%.

III. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2017:

  • Đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là phục vụ cho các sự kiện trong tỉnh.
  • Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn năm 2017

Triển khai công trình cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước (KFW); công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)

Đầu trang