Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP “GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỂ PHỤC VỤ VÀ PHÁT TRIỂN”

Điện lực Phú Riềng với phương châm “Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại và phát triển của Đơn vị”; Nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban chỉ đạo VHDN Công ty Điện lực Bình Phước và xác định, nhận thức được tầm quan trọng của việc thực thi VHDN tại Điện lực từ đó Ban lãnh đạo, toàn thể CBCNV Điện lực Phú Riềng cùng cố gắng tạo dựng một bản sắc riêng trong khuôn khổ nền văn hóa ngôi nhà chung của Ngành Điện và Công ty Điên Lực Bình Phước;

Dựa trên cơ sở đúc kết, kế thừa những giá trị văn hóa của ngành điện nói chung và EVN SPC nói riêng trong đó có những chuẩn mực về đạo đức, hành vi ứng xử, giao tiếp, cũng như các quy tắc ứng xử thực tế trong công việc hàng ngày khi giao tiếp với khách hàng, cũng như giữa CBCNV trong đơn vị, nhằm gửi đến khách hàng sử dụng điện một thông điệp thân thiện, mang lại cho khách hàng cảm giác “được phục vụ” đó là quyết tâm là phương châm làm việc và là cái đích mà Ban lãnh đạo Điện lực Phú Riềng hướng đến để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực thi văn hóa doanh nghiệp, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần tự giác của CBCNV; Điện lực Phú Riềng thường xuyên lồng ghép trong các buổi họp đơn vị để tổ chức tuyên truyền, phổ biến về văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử văn hóa trong giao tiếp nội bộ, khách hàng… đến toàn thể CBCNV tại đơn vị. Từ đó giúp CBCNV nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp; Tạo nên sự đoàn kết trong nội bộ, gắng kết với khách hàng, làm nên một bản sắc riêng của Điện lực, đó là nền tảng của sự phát triển một cách bền vững của Điện lực Phú Riềng./.

In      Trở về Nguyễn Hồng Vinh
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Điện lực Phước Long phát động phong trào cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp (15:08 - 14/08/2018)
   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ (14:26 - 14/08/2018)
   Phóng sự văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Bình Phước (15:14 - 04/07/2018)
   Cải cách thủ tục hành chính, bước đi mới của đơn vị. (11:05 - 11/06/2018)
   Điện lực Bình Long làm tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng (11:05 - 11/06/2018)
   ĐỘI HOTLINE CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC (07:45 - 12/04/2018)
   Nguồn năng lượng mặt trời (15:09 - 22/03/2018)
   Văn hóa nơi công sở (16:09 - 22/12/2017)
   Một vài suy nghĩ về văn hóa doanh nghiệp (10:09 - 29/11/2017)
   Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những giá trị (11:01 - 25/09/2017)
   Nâng cao hình ảnh, chất lượng phục vụ khách hàng của Điện lực Bình Long. (14:17 - 14/09/2017)
   Chào cờ đầu tuần – Một nét đẹp văn hóa của Điện lực Phước Long (08:20 - 22/05/2017)
   Công ty Điện lực Bình Phước tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông, đưa tin, viết bài, ảnh báo chí. (08:25 - 09/05/2017)
   "Văn hóa doanh nghiệp" tại Phân Xưởng Cơ Điện (10:25 - 24/03/2017)
   Người cán bộ quản lý gương mẫu (09:50 - 24/03/2017)

Đầu trang