Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ

Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ

Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (08:54 - 09/08/2017)
   CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015 (00:00 - 26/05/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang