Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018

Trong tháng 10/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Kết quả hoạt động tháng 10/2018:

 

Sản lượng điện nhận: Tháng 10 là 6 tỷ 060 triệu kWh, bình quân 198,46 triệu kWh/ngày, với công suất lớn nhất là 10.200 MW/ngày; lũy kế 10 tháng điện nhận là 57 tỷ 162 triệu kWh, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước.

 

Điện thương phẩm: Tháng 10/2018 đạt 5 tỷ 609 triệu kWh, giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 7,21% so với cùng kỳ năm 2017. 10 tháng thực hiện đạt 54 tỷ 782 triệu kWh tương ứng 82,78% kế hoạch năm (66 tỷ 170 triệu kWh) và tăng 9,84% so với cùng kỳ năm 2017. 03 tỉnh Long An, Bình Phước và Bình Dương vẫn là những tỉnh tăng cao. Còn các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang tăng trưởng thấp; Đối với điện cung cấp khách hàng 110 kV và Campuchia tăng mức 7,7% so với cùng kỳ 2017.

 

Tiết kiệm điện: Thực hiện 105 triệu kWh; lũy kế 10 tháng đạt 1 tỷ 056 triệu kWh, giảm 2,65% so với cùng kỳ và tương ứng 1,92% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

 

Điện cung cấp phục vụ thủy nông: Nuôi tôm đạt 995,39 triệu kWh, tăng 30,9% so với cùng kỳ; điện chong đèn thanh long tập trung tại (Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Ninh Thuận) đạt 753,7 triệu kWh tăng 16,79% so với cùng kỳ.

 

Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp phát triển lưới điện: Trong tháng 10, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đóng điện đưa vào vận hành thêm 2 công trình 110-220kVkV là trạm 220kV Cần Đước (Long An) và trạm 110kV Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Với tổng khối lượng đưa vào vận hành: 229km đường dây xây dựng mới, 112km đường dây cải tạo và tổng công suất trạm biến áp là 921MVA; tăng 64km đường dây và công suất trạm biến áp là 55MVA so với tháng 9/2018; Đưa vào vận hành 312 công trình lưới điện phân phối bao gồm: Lưới điện 22kV xây dựng mới 542km, nâng cấp cải tạo 331km; đường dây hạ áp xây dựng mới 683km, nâng cấp cải tạo 1.232km với tổng dung lượng trạm phân phối là 156MVA. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, còn rất nhiều khó khăn nên một số công trình chưa thể triển khai đạt tiến độ đề, có khả năng ảnh hưởng rất nhiều đến phương án cấp điện hiện tai và thời gian tới của một số địa phương.  

 

Năng lượng mặt trời áp mái: Đến nay có 319 khách hàng với tổng công suất tấm pin là 6.667 kWp, tương ứng sản lượng phát khoảng 739.449 kWh tại 21 tỉnh, thành thực hiện được ghi nhận qua công tơ đo đếm điện năng 2 chiều.

 

Độ tin cậy cung cấp điện: Kết quả 10 tháng, thời gian gián đoạn cấp điện đối với khách hàng bình quân (SAIDI) là 465,16 phút/so với kế hoạch 733,33 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,18/1,67 lần kế hoạch; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,55/4,93 lần kế hoạch/khách hàng.

 

Đến tháng 10/2018 EVN SPC: Phục vụ bán điện đến 7.925.118 khách hàng; tất cả khách hàng đăng ký mua điện đều được thực hiện cấp điện với chỉ số thời gian tiếp cận điện năng nhỏ hơn 7 ngày so với quy định.

 

Lắp đặt công tơ điện tử, đo ghi từ xa: Hiện nay EVNSPC có 79.146/79.446 trạm công cộng được lắp đặt công tơ điện tử với 72.402 trạm đã thu thập dữ liệu từ xa. Có 85.694/114.811khách hàng trạm chuyên dùng, trong đó có 41.346 đo ghi từ xa. Còn lại 29.117 khách hàng trạm chuyên dung đang lắp đặt công tơ, trong đó khách hàng chông đèn thanh long 24.154 công tơ; khách hàng bán lẽ 1 giá là 4.963 công tơ. Khách hàng mua điện sau trạm công cộng lắp đặt công tơ điện tử là 2.468.433/7.527.973 khách hàng với 2.095.176 công tơ được đo ghi từ xa.   

 

Một số mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018:

 

  • Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn.
  • Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng phát triển lưới để hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành điện theo kế hoạch, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
  • Triển khai các hoạt động tri ân khách hàng; chương trình lắp đặt công tơ, sửa điện miễn phí đối với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các địa phương, công trình thắp sáng đường quê, hiến máu nhân đạo.
  • Phối hợp các địa phương hoàn thành tiến độ các công trình nhà ở tình nghĩa, tình thương, mái ấm Công đoàn, do EVN SPC đóng góp, tài trợ và tổ chức trao tặng.
  • Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; các ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD.
  • Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung, hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng trong khu vực dân cư tại vùng nông thôn các tỉnh ĐBSCL, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
  • Đánh giá hoạt động cung cấp điện năm 2018, phối hợp các cấp chính quyền địa phương, ban ngành rà soát nhu cầu cung cấp điện sắp tới để xây dựng kế hoạch, phương án vận hành và cấp điện tối ưu cho năm 2019.
  • Tiếp tục kiểm tra và rà soát công tác áp giá bán điện trong từng đơn vị theo theo Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định liên quan đến việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, từ ngày 26/10/2018 đã áp dụng cách tính giá điện mới cho người thuê nhà.
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)

Đầu trang