Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh trong tháng 10.

Sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 99,8% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 13,95%

- Lũy kế đạt 82,68% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.680.000MWh - không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 14,63%.

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

Trong 10 tháng năm 2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 69,37 phút/51,45 phút (không đạt); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) thực hiện là 0,45 lần/0,33 lần (không đạt); tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,01lần/0,03 (đạt).

Công tác kinh doanh điện:

- Thực hiện: đạt 1.709,27 đ/kWh cao hơn 51,09 đồng so với cùng kỳ năm 2017

- Lũy kế: đạt 1.733,57 đ/kWh cao hơn 66,10 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và thấp hơn kế hoạch năm 0,43 đồng (kế hoạch giao là 1.734 đồng).

- Công tác phát triển phụ tải khách hàng: trong tháng 10/2018 thực hiện thi công 08 công trình với tổng giá trị 7.832 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 32 công trình với giá trị 474 triệu đồng Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 10 năm 2018, toàn Công ty đã phát quang được 218,89 km đường dây trung áp và 83,97 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty còn vướng 74 cây cao su nằm trong HLATLĐCA

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11/2018:

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;
  • Hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn năm 2018;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2017 (16:23 - 15/06/2017)

Đầu trang