Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 9 năm 2018, sản lượng điện thương phẩm thực hiện  đạt 96,5% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 10,25%;  Lũy kế đạt 73,91% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.680.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 14,71%.

 Tỷ  trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 54,83%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 36,45%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 3,13%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,20% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,39% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  Trong th áng 9/2018 Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.  

Giá bán điện bình quân tháng 9 thực hiện: đạt 1.711,72 đ/kWh tăng 48,83 đồng so với cùng kỳ năm 2017; Lũy kế: đạt 1.736,45 đ/kWh tăng 67,87 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kế hoạch năm 2,45 đồng (kế hoạch giao là 1.734 đồng.

Trong tháng 9/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 02 công trình với tổng giá trị 351 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 24 công trình với giá trị 692 triệu đồng

Nhiệm vụ công tác tháng 10/2018:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

-Lập kế hoạch, tính toán, rà soát và vận hành công tác bù trung áp lưới điện trung áp.

- Triển khai phương án, thiết kế thi công các công trình SCL bổ sung 2018 và kế hoạch 2019.

- Soạn đề thi v à xây dựng hiện trường phục vụ công tác thi nâng và giữ bậc.

- Xây dựng Dự toán đấu nối Hotline

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)

Đầu trang