Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 08 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.

Điện thương phẩm thực hiện đạt 99,45% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 13,60%. Lũy kế đạt 65,15% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.680.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 15,34%.

Tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 54,28%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 36,98%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 3,10%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,23% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,42% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty

- Giá bán điện bình quân thực hiện: đạt 1.718,65 đ/kWh tăng 58,33 đồng so với cùng kỳ năm 2017;  Lũy kế: đạt 1.739,78 đ/kWh tăng 70,40 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kế hoạch năm 5,78 đồng (kế hoạch giao là 1.734 đồng).

Trong tháng 8/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 05 công trình với tổng giá trị 2.491 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 24 công trình với giá trị 437 triệu đồng.

Trong tháng 8 năm 2018, toàn Công ty đã phát quang được 255,31 km đường dây trung áp và 128,36 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty còn vướng 153 cây cao su nằm trong HLATLĐCA

Nhiệm vụ công tác tháng 09/2018:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai, đôn đốc và giám sát chặt chẽ các công trình SCL bổ sung năm 2018.

- Tiếp tục làm thủ tục xin phép thi công với Tổng cục Đường độ Việt Nam về việc xây dựng đường điện cấp điện cho Khu A , B KCN với Công ty Becamex Bình Phước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)

Đầu trang