Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 07 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương. Trong tháng 7 năm 2018, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 96,31% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 10,01%; lũy kế đạt 56,40% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.680.000MWh. Tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp chiếm tỉ lệ 53,60%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 37,57%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 3,09%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,25% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,49% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  

Trong Tháng 7/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 05 công trình với tổng giá trị 1.086,3 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 20 công trình với giá trị 250,9 triệu đồng

Bọc hóa lưới điện tiến độ thực hiện đạt 25% giá trị kế hoạch.

Giá bán điện bình quân tháng 7 năm 2018 toàn đơn vị đạt 1.731,33 đ/kWh tăng 66,81 đồng so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế giá bán điện bình quân toàn đơn vị đạt 1.743,06 đ/kWh tăng 72,24 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kế hoạch năm 9,06 đồng (kế hoạch giao là 1.734 đồng).

Trong Tháng 7 năm 2018, toàn Công ty đã phát quang được 321,28 km đường dây trung áp và 140,19 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty còn vướng 170 cây cao su nằm trong HLATLĐCA Nhiệm vụ trọng t âm công tác tháng 08/2018

Nhiệm vụ công tác tháng 08/2018:

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai và giám sát chặt chẽ các công trình  ĐTXD năm 2018.

-  Hoàn thành hồ sơ công trình “Khắc phục các tồn tại lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

- Làm việc với Công ty Becamex Bình Phước về việc đầu tư đường trục cấp điện cho Khu A KCN Becamex

-Triển khai Công trình bọc hóa lưới điện năm 2018.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)

Đầu trang