Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 06 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 97,17% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 12,53%; lũy kế đạt 47,92% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.680.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV) và tăng so với cùng kỳ 16,66%.

Hiện nay, tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải Công nghiệp chiếm tỉ lệ 52,26%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 34,97%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 3,18%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,26% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,33% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  

Trong tháng 6/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 05 công trình với tổng giá trị 2.016,6 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 33 công trình với giá trị 398,2 triệu đồng

Tính đến ngày 31/06/2018 giá trị thi công là 44,41/66,114 tỷ đồng đạt 71,7% kế hoạch giao, giá trị giải ngân là 20,633/66,114 tỷ đồng đạt 30,47% kế hoạch giao

Giá bán điện bình quân tháng 6 năm 2018 toàn đơn vị đạt 1.739,08 đ/kWh tăng 64,92 đồng so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế giá bán điện bình quân toàn đơn vị đạt 1.745,13 đ/kWh tăng 73,14 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kế hoạch năm 11,13 đồng.

Trong tháng 6 năm 2018, toàn Công ty đã phát quang được 442,58 km đường dây trung áp và  301,72 km đường dây hạ áp.

Toàn Công ty còn vướng 170 cây cao su nằm trong HLATLĐCA

Nhiệm vụ trọng t âm công tác tháng 07/2018

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai và giám sát chặt chẽ các công trình  ĐTXD năm 2018.

-  Kiểm tra củng cố lưới trạm, giải quyết các trạm quá tải, non tải đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, chủ động đăng ký kế hoạch xử lý MBA chảy dầu

- Phối hợp với Ban AĐLMN khảo sát vị trí lắp đặt TBA 110/22kV trên địa bàn huyện Phú Riềng và Đồng Xoài

Triển khai Công trình bọc hóa lưới điện năm 2018.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)

Đầu trang