Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 5 năm 2018, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 97,98% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 11,92%; lũy kế đạt 39,10% so với kế hoạch Tổng Công ty giao 1.680.000 MWh. Tỷ trọng điện thương phẩm của phụ tải Công nghiệp chiếm tỉ lệ 52,05%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 38,93%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 3,10%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,40% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,52% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  Nhìn chung trong tháng 05 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.  

Giá bán điện bình quân tháng 5 năm 2018 toàn đơn vị đạt 1.768,80 đ/kWh tăng 85,61 đồng so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế giá bán điện bình quân toàn đơn vị đạt 1.746,5 đ/kWh tăng 75,01 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kế hoạch năm 12,50 đồng

Trong tháng 5/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 03 công trình với tổng giá trị 740,1 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 58 công trình với giá trị 793,2 triệu đồng

Nhiệm vụ công tác tháng 06/2018:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị lập phương án khai thác tải lộ ra trạm 110kV Minh Hưng; Xây dựng phương án xây dựng TBA 110/22kV của khẩu Hoa Lư.

- Triển khai công tác 5S lưới điện.

- Làm việc với Ban QLDA các  công trình ĐTXD tỉnh BP về việc báo cáo UBND tỉnh xin cấp vốn di dời các trụ điện từ Ngã 3 Đồng Nơ.

- Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về việc tư vấn mua sắm lắp đặt máy phát điện phục vụ các sự kiện, lễ hội tại quản trường tỉnh Bình Phước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)

Đầu trang