Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018  

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 04 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương. Trong tháng 4 năm 2018, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 104,82% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 19,73%; lũy kế đạt 30,59% so với kế hoạch Tổng Công ty giao 1.680.000MWh;

Giá bán điện bình quân tháng 4 năm 2018 toàn đơn vị đạt 1.747,54 đ/kWh tăng 72,80 đồng; lũy kế giá bán điện bình quân toàn đơn vị đạt 1.740,30 đ/kWH tăng 72,29 đồng so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kế hoạch năm 6,30 đồng.

Trong tháng 4 năm 2018, toàn Công ty đã phát quang được 253,48 km đường dây trung áp và 196,51 km đường dây hạ áp. Toàn Công ty còn vướng 170 cây cao su nằm trong HLATLĐCA     

Nhiệm vụ công tác tháng 05/2018:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị lập phương án khai thác tải lộ ra trạm 110kV Minh Hưng.

- Khảo sát và triển khai thí điểm gắn công tơ điện tử kết hợp 02 công nghệ đo ghi từ xa là RF và PLC.

- Đào tạo cài đặt công tơ đo đếm điện năng 2 chiều phục vụ triển khai mua bán điện năng lượng mặt trời.

- Biên soạn tài liệu huấn luyện định kỳ ATVSLĐ năm 2018 cho người lao động.

- Phối hợp Trung tâm khuyến công - Sở Công thương và Đài phát thanh truyền hình Bình Phước tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)

Đầu trang